Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kurz:chvala_korpusu [2018/08/13 15:14]
Václav Cvrček [Hledáme veškerou interpunkci v mluveném korpusu (počet pozic obsazených slovy)]
kurz:chvala_korpusu [2018/08/13 15:14]
Václav Cvrček [Hledáme veškerou interpunkci v mluveném korpusu (počet pozic obsazených slovy)]
Řádek 170: Řádek 170:
  
 Eliminujeme-li výše uvedená interpunkční znaménka, zbývá nám skutečně 1 064 627 pozic obsazených slovy? Eliminujeme-li výše uvedená interpunkční znaménka, zbývá nám skutečně 1 064 627 pozic obsazených slovy?
-Nikoli. Po bližším pohledu vyjde najevo, že mluvené korpusy obsahují řadu dalších značek, které nelze označit za interpunkční znaménka, ovšem zaujímají strukturní pozice. Jejich přehled lze nalézt v  [[seznamy:pravidlaprepispravidlech ​pro přepis]].+Nikoli. Po bližším pohledu vyjde najevo, že mluvené korpusy obsahují řadu dalších značek, které nelze označit za interpunkční znaménka, ovšem zaujímají strukturní pozice. Jejich přehled lze nalézt v  [[seznamy:index#​pravidla_pro_prepis|Pravidla ​pro přepis ​nahrávek]].
  
 Řešením se zdá být dotaz po všech znacích nealfabetické povahy. ​ Řešením se zdá být dotaz po všech znacích nealfabetické povahy. ​