Skrýt
Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:pojmy:dotazovaci_jazyk [2016/11/08 18:16]
Veronika Pojarová [Query language used in ČNK]
en:pojmy:dotazovaci_jazyk [2016/11/08 18:23] (current)
Veronika Pojarová [Query language used in ČNK]
Line 19: Line 19:
 ''​[lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​neither<​nowiki>"</​nowiki>​] [tag=<​nowiki>"</​nowiki>​N.*<​nowiki>"</​nowiki>​] []{0,1} [lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​nor<​nowiki>"</​nowiki>​] [tag=<​nowiki>"</​nowiki>​N.*<​nowiki>"</​nowiki>​] within <​s/>''​ ''​[lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​neither<​nowiki>"</​nowiki>​] [tag=<​nowiki>"</​nowiki>​N.*<​nowiki>"</​nowiki>​] []{0,1} [lemma=<​nowiki>"</​nowiki>​nor<​nowiki>"</​nowiki>​] [tag=<​nowiki>"</​nowiki>​N.*<​nowiki>"</​nowiki>​] within <​s/>''​
  
-Each position in the sequence is represented by one pair of square brackets, possibly accompanied by a quantifier in curly brackets. The first position represents all words lemmatized as "​neither",​ the second position represents all nouns (word forms containing a morphological tag beginning with the letter "​N",​ followed by an arbitrary sequence of arbitrary characters),​ the third position is occupied by any one word (or none), the fourth position is limited to the lemma "​nor",​ and the fifth position once again contains the morphological tag for nouns. The directive "​within"​ limits the entire query within the scope of one structural attribute "<​s/>"​ (i.e. one sentence). ​Pro tento účel lze využít též direktivu ​''​containing''​.+Each position in the sequence is represented by one pair of square brackets, possibly accompanied by a quantifier in curly brackets. The first position represents all words lemmatized as "​neither",​ the second position represents all nouns (word forms containing a morphological tag beginning with the letter "​N",​ followed by an arbitrary sequence of arbitrary characters),​ the third position is occupied by any one word (or none), the fourth position is limited to the lemma "​nor",​ and the fifth position once again contains the morphological tag for nouns. The directive "​within"​ limits the entire query within the scope of one structural attribute "<​s/>"​ (i.e. one sentence). ​It is also possible to use the directive ​''​containing'' ​for this particular purpose.
  
-Při práci s korpusovým manažerem je vhodné znát použitý dotazovací jazyk jeho možnostiAčkoli některá uživatelská rozhraní umožňují zadávat dotaz i bez znalosti konkrétního dotazovacího jazykabývají v tomto případě možnosti práce s korpusem omezeny, což je dáno snahou o uživatelský komfort ​srozumitelnost rozhraníkterá je vždy na úkor plného využití bohatých kombinací možností vyhledávání.+For work with corpus manager it is advisable to know the query language used and the possibilities it offersAlthough some user interfaces make it possible to input queries without knowledge of the specific query languagethe possibilities of working with such an interface tend to be somewhat limited. This is result of the effort to make the interface user-friendly and as comprehensible as possiblewhich is always achieved at the expense of the possibilities and combinations available to the user.
  
 ==== Relevant links ==== ==== Relevant links ====