Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:cnk:syn:verze7 [2018/12/20 13:47]
Michal Křen [Corpus SYN version 7]
en:cnk:syn:verze7 [2018/12/20 13:50] (current)
Michal Křen [How to cite SYN version 7]
Line 8: Line 8:
 ^ ::: ^ Number of [[en:pojmy:word|word forms]]  |  11 632 632 |   ^ ::: ^ Number of [[en:pojmy:word|word forms]]  |  11 632 632 |  
 ^ ::: ^ Number of [[en:pojmy:lemma|lemmas]] |  8 360 795 | ^ ::: ^ Number of [[en:pojmy:lemma|lemmas]] |  8 360 795 |
-^ [[en:pojmy:atributy_strukturni|Structures]] ^ Number of [[en:pojmy:doc|documents]] |  106 350  |+^ [[en:pojmy:atributy_strukturni|Structures]] ^ Number of [[en:pojmy:doc|documents]] |  106 350 |
 ^ ::: ^ Number of [[en:pojmy:atributy_strukturni|texts]]|  16 377 839 | ^ ::: ^ Number of [[en:pojmy:atributy_strukturni|texts]]|  16 377 839 |
 ^ ::: ^ Number of sentences |  325 540 933 | ^ ::: ^ Number of sentences |  325 540 933 |
Line 52: Line 52:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A.: Corpus SYN, version 7 from 29. 11. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Available online: http://www.korpus.cz.+Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A.: //Corpus SYN, version 7 from 29. 11. 2018//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Available online: http://www.korpus.cz.