Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:cnk:syn2015 [2016/12/11 10:35]
Veronika Pojarová [Poziční anotace a značkování]
en:cnk:syn2015 [2020/09/01 17:46]
Michal Křen [Positional annotation and tagging]
Line 33: Line 33:
 ==== Text classification ==== ==== Text classification ====
  
-The original **text classification** scheme of the SYN series has been updated and revised; both original and revised classifications are based on text-external criteria that reflect predominant function of a text. The revision has been made with respect to comparability with the original scheme, with the most significant change made to the sub-classification of non-fiction adopted from the [[http://www.en.nkp.cz|Czech National Library]] and more detailed classification of newspaper texts.+The original **text classification** scheme of the SYN series has been [[https://wiki.korpus.cz/doku.php/en:cnk:klasifikace_textu_syn2015|updated and revised]]; both original and revised classifications are based on text-external criteria that reflect predominant function of a text. The revision has been made with respect to comparability with the original scheme, with the most significant change made to the sub-classification of non-fiction adopted from the [[http://www.en.nkp.cz|Czech National Library]] and more detailed classification of newspaper texts.
  
 ^ Txtype_group ^ Portion ^ ^ Txtype_group ^ Portion ^
Line 44: Line 44:
  
  
----- +<WRAP clear></WRAP>
  
 In line with its predecessors, SYN2015 contains a large variety of texts from various publishers within the given classification category. A category is defined by a combination of two variables: text type and genre. Proportions of the particular categories in SYN2015 are set arbitrarily, yet close to the original figures.  In line with its predecessors, SYN2015 contains a large variety of texts from various publishers within the given classification category. A category is defined by a combination of two variables: text type and genre. Proportions of the particular categories in SYN2015 are set arbitrarily, yet close to the original figures. 
Line 73: Line 72:
 | ::: | REG | regional newspapers |  5 % | | ::: | REG | regional newspapers |  5 % |
 | LEI | | leisure magazines |  13,33 % | | LEI | | leisure magazines |  13,33 % |
 +
 +A detailed information about the text classification scheme is available [[https://wiki.korpus.cz/doku.php/en:cnk:klasifikace_textu_syn2015|here]].
  
 ==== Concept of synchronicity ==== ==== Concept of synchronicity ====
Line 90: Line 91:
 Compared to previous versions there have been improvements in [[en:pojmy:lemma|lemmatization]] and [[en:pojmy:morfologicka_analyza|morphological tagging]]; both are almost identical to the processes used for the corpus [[en:cnk:syn2013pub|SYN2013PUB]], nonetheless SYN2015 was processed using the newest versions of all the tools (the improvements relate both to the morphological dictionary and to the rule-based [[en:pojmy:desambiguace|disambiguation]]). Furthermore, the lemmatization of punctuation marks has changed, preserving the form of the characters as much as possible.  Compared to previous versions there have been improvements in [[en:pojmy:lemma|lemmatization]] and [[en:pojmy:morfologicka_analyza|morphological tagging]]; both are almost identical to the processes used for the corpus [[en:cnk:syn2013pub|SYN2013PUB]], nonetheless SYN2015 was processed using the newest versions of all the tools (the improvements relate both to the morphological dictionary and to the rule-based [[en:pojmy:desambiguace|disambiguation]]). Furthermore, the lemmatization of punctuation marks has changed, preserving the form of the characters as much as possible. 
  
-==== Struktura korpusu a strukturní značky ==== +Last but not least, SYN2015 is the first CNC corpus featuring **[[https://wiki.korpus.cz/doku.php/en:pojmy:syntakticka_analyza|syntactic annotation]]**.
- +
-Struktura předchozích korpusů řady SYN se většinou řídila hierarchií ''<opus>'' – ''<doc>'' – ''<s>'' (tj. ucelený text nebo soubor textů – oddíl nebo kapitola – věta). V korpusu SYN2015 je tato hierarchie změněna doplněna. Nejvyšší [[pojmy:atributy_strukturni|strukturní jednotkou]] je ve shodě s mezinárodní konvencí dokument ''<doc>'', který se skládá z jednoho nebo několika textů ''<text>'' (články v periodiku, kapitoly v knize nebo jiné smysluplné úseky)Texty se dále člení do odstavců ''<p>'' a vět ''<s>''Každá z těchto struktur je charakterizována konkrétními atributy, jejichž přehled uvádíme v následující tabulceKromě těchto hierarchických struktur jsou v korpusu zaznamenány také struktury ''<hi>'' (zvýraznění a řezy písma) a ''<lb>'' (označení hranice verše v poezii). +
- +
-^ ''<doc>'' ^ Poznámka ^ ''<text>'' ^ Poznámka ^ ''<p>'' ^ Poznámka ^'' <s>'' ^ Poznámka ^ +
-| title | název dokumentu nebo periodika | [[seznamy:section|section]] | generovaný typ rubriky (u vybraných periodik) | type | běžný odstavec/nadpis | id | unique identifier | +
-| subtitle | podtitul | [[seznamy:section|section_orig]] | původní název rubriky (u vybraných periodik) | id | jednoznačný identifikátor |  |  | +
-| author | autor dokumentu | author | autor článku (u vybraných periodik) |  |  |  |  | +
-| issue | vydání (u periodik) | id | unique identifier |  |  |  |  | +
-| publisher | vydavatel |  |  |  |  |  |  | +
-| pubplace | place of publishing |  |  |  |  |  |  | +
-| pubyear | year published |  |  |  |  |  |  | +
-| first_published | year of 1st publication |  |  |  |  |  |  | +
-| translator | překladatel |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:srclang|srclang]] | zdrojový jazyk |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:authsex-transsex|authsex]] | pohlaví autora |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:authsex-transsex|transsex]] | pohlaví překladatele |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:txtype_group|txtype_group]] | skupina textových typů |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:txtype|txtype]] | textový typ |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:genre_group|genre_group]] | skupina oborů |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:genre|genre]] | tematická oblast |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:med|medium]] | médium |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:periodicity|periodicity]] | periodicita |  |  |  |  |  |  | +
-| [[seznamy:audience|audience]] | adresát |  |  |  |  |  |  | +
-| isbnissn | ISBN/ISSN |  |  |  |  |  |  | +
-| biblio | generovaný bibliografický údaj |  |  |  |  |  |  | +
-| id | jednoznačný identifikátor |  |  |  |  |  |  |+
  
 ====== How to cite SYN2015 ====== ====== How to cite SYN2015 ======
Line 126: Line 101:
  
 Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A. (2016): [[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/186_Paper.pdf|SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: //Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16)//, 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1. Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A. (2016): [[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/186_Paper.pdf|SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: //Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16)//, 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 +</WRAP>
 +
 +====== Related links ======
 +
 +<WRAP round box 49%>
 +[[en:cnk:syn|SYN]] • [[en:cnk:syn2000|SYN2000]] • [[en:cnk:syn2005|SYN2005]] • [[en:cnk:syn2006pub|SYN2006PUB]] • [[en:cnk:syn2009pub|SYN2009PUB]] • [[en:cnk:syn2010|SYN2010]] • [[en:cnk:syn2013PUB|SYN2013PUB]]
 </WRAP> </WRAP>