Skrýt
Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:cnk:ortofon [2017/07/18 14:48]
Michal Křen [Differences between the ORAL and ORTOFON corpora]
en:cnk:ortofon [2017/11/07 18:18] (current)
Michal Křen [How to cite]
Line 54: Line 54:
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
 Kopřivová,​ M. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Škarpová, M.: //ORTOFON: Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Retrieved from: http://​www.korpus.cz Kopřivová,​ M. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Škarpová, M.: //ORTOFON: Korpus neformální mluvené češtiny s víceúrovňovým přepisem//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Retrieved from: http://​www.korpus.cz
 +
 +Komrsková, Z. - Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Poukarová, P. - Goláňová,​ H. (2017): New Spoken Corpora of Czech: ORTOFON and DIALEKT. //​Jazykovedný časopis//, 68(2), 219-228. ISSN 0021-8897.
  
 Kopřivová M. – Goláňová H. – Klimešová P. – Komrsková Z. – Lukeš D. (2014): Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech: The ORTOFON Corpus Approach. In //Complex Visibles Out There//. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 529-544. Kopřivová M. – Goláňová H. – Klimešová P. – Komrsková Z. – Lukeš D. (2014): Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech: The ORTOFON Corpus Approach. In //Complex Visibles Out There//. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 529-544.