Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:zasady_pro_prepis_vyucovacich_hodin [2015/05/12 10:20]
Zuzana Komrsková [Zásady pro přepis vyučovacích hodin]
cnk:zasady_pro_prepis_vyucovacich_hodin [2015/05/12 16:02] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 67: Řádek 67:
 aj. Nezaznamenáváme případy mezislovní asimilace (přestože i tady může jít o regionální aj. Nezaznamenáváme případy mezislovní asimilace (přestože i tady může jít o regionální
 výslovnost,​ např. z //​maminkou//​ apod.). Případy vyskytující se v korpusu [[cnk:​schola2010|SCHOLA2010]] jsou uvedeny v výslovnost,​ např. z //​maminkou//​ apod.). Případy vyskytující se v korpusu [[cnk:​schola2010|SCHOLA2010]] jsou uvedeny v
-[[http://​akces.ff.cuni.cz/​|databance Akces]](ÚČJTK UK FF) – v „seznamu nalezených variant“ a „seznamu podle poslechu+[[http://​akces.ff.cuni.cz/​|databance Akces]] (ÚČJTK UK FF) – v „seznamu nalezených variant“ a „seznamu podle poslechu
 zkontrolovaných variant“. zkontrolovaných variant“.