Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:uvod [2018/12/20 12:57]
Michal Škrabal [Přehled dostupných korpusů]
cnk:uvod [2019/09/11 17:00]
Václav Cvrček
Řádek 37: Řádek 37:
 | **Obecné korpusy** |||||| | **Obecné korpusy** ||||||
 | [[cnk:​ortofon|ORTOFON]] |  1 mil. |  ✓  |  ✓  |  2017  | [[pojmy:​referencni|referenční]] reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny s dvouúrovňovou transkripcí (zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko) | | [[cnk:​ortofon|ORTOFON]] |  1 mil. |  ✓  |  ✓  |  2017  | [[pojmy:​referencni|referenční]] reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny s dvouúrovňovou transkripcí (zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko) |
-| [[cnk:​oral|ORAL]] |  5,4 mil. |  ✓  |  ✓  |  2017  | [[pojmy:​referencni|referenční]] korpus neformální mluvené češtiny (zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko) |+| [[cnk:​oral|ORAL]] ​(verze 1) |  5,4 mil. |  ✓  |  ✓  |  2017  | [[pojmy:​referencni|referenční]] korpus neformální mluvené češtiny (zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko) |
 | [[cnk:​oral2013|ORAL2013]] |  2,8 mil. |  ✗  |  ✗  |  2013  | [[pojmy:​referencni|referenční]] reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny (zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko) | | [[cnk:​oral2013|ORAL2013]] |  2,8 mil. |  ✗  |  ✗  |  2013  | [[pojmy:​referencni|referenční]] reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny (zahrnuje Čechy, Moravu a Slezsko) |
 | [[cnk:​oral2008|ORAL2008]] |  1 mil. |  ✗  |  ✗  |  2008  | [[pojmy:​referencni|referenční]] sociolingvisticky vyvážený korpus neformální mluvené češtiny (zahrnuje pouze Čechy) | | [[cnk:​oral2008|ORAL2008]] |  1 mil. |  ✗  |  ✗  |  2008  | [[pojmy:​referencni|referenční]] sociolingvisticky vyvážený korpus neformální mluvené češtiny (zahrnuje pouze Čechy) |