AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2020:seznamy [2020/12/21 18:51] – [Lemmatizace a značkování] Jan Křivancnk:syn2020:seznamy [2020/12/22 15:40] (aktuální) – [Lemmatizace a značkování] Jan Křivan
Řádek 5: Řádek 5:
 ==== Tokenizace ==== ==== Tokenizace ====
  
-[[cnk:syn2020:seznamy:tokenizace_dohromady|Slova se spojovníkem/číslicí tokenizovaná dohromady]]+[[cnk:syn2020:seznamy:tokenizace_dohromady|Slova se spojovníkem nebo číslicí tokenizovaná dohromady]]
  
 ==== Lemmatizace a značkování ==== ==== Lemmatizace a značkování ====
Řádek 16: Řádek 16:
  
 [[cnk:syn2020:seznamy:spojovnik_nespojovnik_sublemmata|Sublemmata s variantností v používání spojovníku]]\\ [[cnk:syn2020:seznamy:spojovnik_nespojovnik_sublemmata|Sublemmata s variantností v používání spojovníku]]\\
 +
 +[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_l-ova_pricesti_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností v l-ovém příčestí a infinitivech]]\\
 +[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_infinitivy_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností pouze v infinitivech]]\\
 +[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_zvlastni_sublemmata|Slovesná sublemmata s kombinovanou variantností v 
 +infinitivech a dalších částech paradigmat]]
 +
 [[cnk:syn2020:seznamy:deverbativni_adj_sublemmata|Variantní sublemmata deverbativních adjektiv -ný, -tý]] [[cnk:syn2020:seznamy:deverbativni_adj_sublemmata|Variantní sublemmata deverbativních adjektiv -ný, -tý]]
  
-[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_myslet_sustit_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností v infinitivech l-ovém íčestí (myslet/myslit, šustit/šustět)]]\\ +[[cnk:syn2020:seznamy:substantiva_castecna_paradigmata_sublemmata|Substantivní sublemmata s variantností v  
-[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_infinitivy_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností pouze v infinitivech (být/bejt, moci/moct)]]\\ +nominativu a případně i na dalších pozicích]] 
-[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_zvlastni_sublemmata|Slovesná sublemmata s dalšími typy variantnosti (mýt/mejt, obléknout/obléci/oblíct/oblíknoutú]]\\+ 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:supletivismus_sublemmata|Sublemmata reprezentující supletivní část paradigmatu]]\\ 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:jmenne_tvary_sublemmata|Sublemmata reprezentující jmenné tvary adjektiv]]\\ 
 + 
 +== Návod na vyhledání dalších typů variantních sublemmat == 
 + 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:pokrocily_dotaz_sublemmata|Pokročilé dotazy pro vyhledání variantních sublemmat v SYN2020]]\\ 
 + 
 +\\ 
 +%%%% >> [[cnk:syn2020|Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020]]\\