AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2020:seznamy [2020/12/21 15:11]
Jan Křivan [Lemmatizace a značkování]
cnk:syn2020:seznamy [2020/12/22 15:40] (aktuální)
Jan Křivan [Lemmatizace a značkování]
Řádek 5: Řádek 5:
 ==== Tokenizace ==== ==== Tokenizace ====
  
-[[cnk:syn2020:seznamy:tokenizace_dohromady|Slova se spojovníkem/číslicí tokenizovaná dohromady]]+[[cnk:syn2020:seznamy:tokenizace_dohromady|Slova se spojovníkem nebo číslicí tokenizovaná dohromady]]
  
 ==== Lemmatizace a značkování ==== ==== Lemmatizace a značkování ====
  
-[[cnk:syn2020:seznamy:prehled_negativnich_lemmat|Negace: Adjektiva a adverbia lemmatizovaná s předponou ne-]]+=== Zvláštní lemmatizace === 
 + 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:prehled_negativnich_lemmat|Negace: Adjektiva a adverbia lemmatizovaná s předponou ne-]]\\ 
 + 
 +=== Variantní sublemmata === 
 + 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:spojovnik_nespojovnik_sublemmata|Sublemmata s variantností v používání spojovníku]]\\ 
 + 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_l-ova_pricesti_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností v l-ovém příčestí a infinitivech]]\\ 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_infinitivy_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností pouze v infinitivech]]\\ 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_zvlastni_sublemmata|Slovesná sublemmata s kombinovanou variantností v  
 +infinitivech a dalších částech paradigmat]] 
 [[cnk:syn2020:seznamy:deverbativni_adj_sublemmata|Variantní sublemmata deverbativních adjektiv -ný, -tý]] [[cnk:syn2020:seznamy:deverbativni_adj_sublemmata|Variantní sublemmata deverbativních adjektiv -ný, -tý]]
 +
 +[[cnk:syn2020:seznamy:substantiva_castecna_paradigmata_sublemmata|Substantivní sublemmata s variantností v 
 +nominativu a případně i na dalších pozicích]]
 +
 +[[cnk:syn2020:seznamy:supletivismus_sublemmata|Sublemmata reprezentující supletivní část paradigmatu]]\\
 +[[cnk:syn2020:seznamy:jmenne_tvary_sublemmata|Sublemmata reprezentující jmenné tvary adjektiv]]\\
 +
 +== Návod na vyhledání dalších typů variantních sublemmat ==
 +
 +[[cnk:syn2020:seznamy:pokrocily_dotaz_sublemmata|Pokročilé dotazy pro vyhledání variantních sublemmat v SYN2020]]\\
 +
 +\\
 +%%%% >> [[cnk:syn2020|Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020]]\\
 +