AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
cnk:syn2020:seznamy [2020/12/21 22:45] – [Lemmatizace a značkování] Jan Křivancnk:syn2020:seznamy [2020/12/22 14:58] – [Lemmatizace a značkování] Jan Křivan
Řádek 5: Řádek 5:
 ==== Tokenizace ==== ==== Tokenizace ====
  
-[[cnk:syn2020:seznamy:tokenizace_dohromady|Slova se spojovníkem/číslicí tokenizovaná dohromady]]+[[cnk:syn2020:seznamy:tokenizace_dohromady|Slova se spojovníkem nebo číslicí tokenizovaná dohromady]]
  
 ==== Lemmatizace a značkování ==== ==== Lemmatizace a značkování ====
Řádek 16: Řádek 16:
  
 [[cnk:syn2020:seznamy:spojovnik_nespojovnik_sublemmata|Sublemmata s variantností v používání spojovníku]]\\ [[cnk:syn2020:seznamy:spojovnik_nespojovnik_sublemmata|Sublemmata s variantností v používání spojovníku]]\\
-[[cnk:syn2020:seznamy:deverbativni_adj_sublemmata|Variantní sublemmata deverbativních adjektiv -ný, -tý]] 
  
 [[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_l-ova_pricesti_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností v l-ovém příčestí a infinitivech]]\\ [[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_l-ova_pricesti_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností v l-ovém příčestí a infinitivech]]\\
 [[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_infinitivy_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností pouze v infinitivech]]\\ [[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_infinitivy_sublemmata|Slovesná sublemmata s variantností pouze v infinitivech]]\\
-[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_zvlastni_sublemmata|Slovesná sublemmata s kombinovanou variantností v infinitivech a dalších částech paradigmat]]\\+[[cnk:syn2020:seznamy:slovesa_castecna_paradigmata_zvlastni_sublemmata|Slovesná sublemmata s kombinovanou variantností v  
 +infinitivech a dalších částech paradigmat]] 
 + 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:deverbativni_adj_sublemmata|Variantní sublemmata deverbativních adjektiv -ný, -tý]] 
 + 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:substantiva_castecna_paradigmata_sublemmata|Substantivní sublemmata s variantností v  
 +nominativu a případně i na dalších pozicích]] 
 + 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:supletivismus_sublemmata|Sublemmata reprezentující supletivní část paradigmatu]]\\ 
 +[[cnk:syn2020:seznamy:jmenne_tvary_sublemmata|Sublemmata reprezentující jmenné tvary adjektiv]]\\ 
 + 
 +\\ 
 +%%%% >> [[cnk:syn2020|Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020]]\\