AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
cnk:syn2020:agregat [2022/01/03 14:04] – [Tokenizace a morfologické značkování] Jan Křivancnk:syn2020:agregat [2022/01/03 14:05] (aktuální) – [Syntaktické značkování] Jan Křivan
Řádek 41: Řádek 41:
 Při zobrazení syntaktických stromů se jednotlivé části agregátů chovají jako samostatná syntaktická slova.  Při zobrazení syntaktických stromů se jednotlivé části agregátů chovají jako samostatná syntaktická slova. 
  
-Ve větě //aby ses měla nač vymluvit// jsou tři agregáty (//aby: aby|být//; //ses: se|být//; //nač: na|co//), celkem je tedy ve větě pět tokenů, ale osm syntaktických slov:+Ve větě //aby ses měla nač vymluvit// jsou tři agregáty (//aby: aby|být//; //ses: se|být//; //nač: na|co//), celkem je tedy ve větě pět tokenů, ale osm syntaktických slov (modrým písmem jsou v grafu vyznačeny hodnoty atributu ''sforma''):
  
 {{:cnk:syn2020:agregaty_syntax.png?250|Zobrazení agregátů v syntaktickém stromu }}\\ {{:cnk:syn2020:agregaty_syntax.png?250|Zobrazení agregátů v syntaktickém stromu }}\\