Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2010 [2014/10/13 18:14]
Jan Kocek
cnk:syn2010 [2017/12/11 13:15] (aktuální)
Michal Škrabal [Obecné složení korpusu SYN2010]
Řádek 32: Řádek 32:
 ===== Obecné složení korpusu SYN2010 ===== ===== Obecné složení korpusu SYN2010 =====
  
-{{:​cnk:​syn2010_slozeni.png?​direct }}+{{:​cnk:​syn2010_slozeni.png?​direct}}
  
 +Podrobnější informace o žánrovém složení korpusu SYN2010 zachycuje [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​slozeni2010.php|interaktivní graf]] FIXME.
  
 +==== Složení publicistiky ====
  
-Podrobnější informace o žánrovém složení korpusu SYN2010 zachycuje [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​slozeni2010.php|interaktivní graf]]. 
  
-==== Složení publicistiky ====+Veškeré publicistické texty v korpusu SYN2010 jsou z let 2005-2009, přičemž každý rok má -- stejně jako v korpusu [[SYN2005|SYN2005]] -- v publicistice stejné zastoupení (i když se samozřejmě v rámci těchto let změnily podíly jednotlivých titulů).
  
 +[{{{:​cnk:​rok_s10.gif?​direct|Složení publicistiky podle roku vydání}}] [{{:​cnk:​odborna_s05.gif?​direct|Složení odborné a další specializované literatury podle tematického zaměření}}] [{{:​cnk:​titul_s10.gif?​direct|Složení publicistiky podle titulů}}]
  
-Veškeré publicistické texty v korpusu SYN2010 jsou z let 2005-2009, přičemž každý rok má - stejně jako v korpusu [[SYN2005|SYN2005]] - v publicistice stejné zastoupení (i když se samozřejmě v rámci těchto let změnily podíly jednotlivých titulů). 
  
-[{{{:​cnk:​rok_s10.gif|Složení publicistiky podle roku vydání}}] [{{:​cnk:​odborna_s05.gif|Složení odborné a další specializované literatury podle tematického zaměření}}] [{{:​cnk:​titul_s10.gif|Složení publicistiky podle titulů}}] +===== Struktura korpusu ​SYN2010 ​=====
-===== Struktura korpusu ​SYN 2010 =====+
  
-Mezi [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturní jednotky]], na něž se člení tento korpus, patří ''<​opus>'',​ ''<​doc>''​ a ''<​s>'',​ tedy opus, dokument a věta - a pak každá jednotlivá [[pojmy:​atributy_strukturni#​pozice_jako_strukturni_jednotka|pozice]]. +Mezi [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturní jednotky]], na něž se člení tento korpus, patří ''<​opus>'',​ ''<​doc>''​ a ''<​s>'',​ tedy celý text, dokument ​(část textu) ​a věta - a pak každá jednotlivá [[pojmy:​atributy_strukturni#​pozice_jako_strukturni_jednotka|pozice]]. ​Jejich seznam lze zobrazit pomocí ​položky menu [[manualy:kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]], sekce //​Struktury//​.
-Zobrazit si je můžete v položce menu [[cnk:rozhranixx#​menu...|Možnosti zobrazení]]+
  
-[{{ :cnk:struktur_znacky.jpg?300 |Strukturní jednotky a jejich atributy v korpusovém manažeru}}]+[{{:cnk:strukturni_znacky.png?direct&300|Strukturní jednotky a jejich atributy v korpusovém manažeru ​FIXME}}]
  
-FIXME +K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku ​seřazené ​pod nadpisem ​//​Metainformace//​.
-K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku ​patrné ​pod nadpisem ​Reference.+
  
  
Řádek 60: Řádek 58:
  
 ====== Jak citovat SYN2010 ====== ====== Jak citovat SYN2010 ======
-<WRAP round tip 30%> +<WRAP round tip 70%> 
-//Český národní korpus - SYN2010//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: <http://​www.korpus.cz>. +Křen, M. – Bartoň, T. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Novotná, R. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Schmiedtová,​ V. – Skoumalová,​ H.: //SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
-[[Michal Křen]]+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 70: Řádek 67:
 ====== Související odkazy ====== ====== Související odkazy ======
  
-<WRAP round box 49%>+<WRAP round box 48%>
 [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] • [[cnk:​syn2009pub|SYN2009PUB]] [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] • [[cnk:​syn2009pub|SYN2009PUB]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​