Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2010 [2014/10/13 18:23]
Jan Kocek
cnk:syn2010 [2017/12/11 13:15]
Michal Škrabal [Obecné složení korpusu SYN2010]
Řádek 34: Řádek 34:
 {{:​cnk:​syn2010_slozeni.png?​direct}} {{:​cnk:​syn2010_slozeni.png?​direct}}
  
-Podrobnější informace o žánrovém složení korpusu SYN2010 zachycuje [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​slozeni2010.php|interaktivní graf]].+Podrobnější informace o žánrovém složení korpusu SYN2010 zachycuje [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​slozeni2010.php|interaktivní graf]] ​FIXME.
  
 ==== Složení publicistiky ==== ==== Složení publicistiky ====
  
  
-Veškeré publicistické texty v korpusu SYN2010 jsou z let 2005-2009, přičemž každý rok má - stejně jako v korpusu [[SYN2005|SYN2005]] - v publicistice stejné zastoupení (i když se samozřejmě v rámci těchto let změnily podíly jednotlivých titulů).+Veškeré publicistické texty v korpusu SYN2010 jsou z let 2005-2009, přičemž každý rok má -- stejně jako v korpusu [[SYN2005|SYN2005]] ​-- v publicistice stejné zastoupení (i když se samozřejmě v rámci těchto let změnily podíly jednotlivých titulů).
  
 [{{{:​cnk:​rok_s10.gif?​direct|Složení publicistiky podle roku vydání}}] [{{:​cnk:​odborna_s05.gif?​direct|Složení odborné a další specializované literatury podle tematického zaměření}}] [{{:​cnk:​titul_s10.gif?​direct|Složení publicistiky podle titulů}}] [{{{:​cnk:​rok_s10.gif?​direct|Složení publicistiky podle roku vydání}}] [{{:​cnk:​odborna_s05.gif?​direct|Složení odborné a další specializované literatury podle tematického zaměření}}] [{{:​cnk:​titul_s10.gif?​direct|Složení publicistiky podle titulů}}]
-===== Struktura korpusu SYN 2010 ===== 
  
-Mezi [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturní jednotky]], na něž se člení tento korpus, patří ''<​opus>'',​ ''<​doc>''​ a ''<​s>'',​ tedy opus, dokument a věta - a pak každá jednotlivá [[pojmy:​atributy_strukturni#​pozice_jako_strukturni_jednotka|pozice]]. 
-Zobrazit si je můžete v položce menu [[cnk:​rozhranixx#​menu...|Možnosti zobrazení]] 
  
-[{{ :​cnk:​struktur_znacky.jpg?​300 |Strukturní jednotky a jejich atributy v korpusovém manažeru}}]+===== Struktura korpusu SYN2010 =====
  
-FIXME +Mezi [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturní jednotky]], na něž se člení tento korpus, patří ''<​opus>'',​ ''<​doc>''​ a ''<​s>'',​ tedy celý text, dokument (část textu) a věta - a pak každá jednotlivá [[pojmy:​atributy_strukturni#​pozice_jako_strukturni_jednotka|pozice]]. Jejich seznam lze zobrazit pomocí položky menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]],​ sekce //​Struktury//​. 
-K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku ​patrné ​pod nadpisem ​Reference.+ 
 +[{{:​cnk:​strukturni_znacky.png?​direct&​300|Strukturní jednotky a jejich atributy v korpusovém manažeru ​FIXME}}] 
 + 
 +K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku ​seřazené ​pod nadpisem ​//​Metainformace//​.
  
  
Řádek 58: Řádek 58:
  
 ====== Jak citovat SYN2010 ====== ====== Jak citovat SYN2010 ======
-<WRAP round tip 30%> +<WRAP round tip 70%> 
-//Český národní korpus - SYN2010//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: <http://​www.korpus.cz>. +Křen, M. – Bartoň, T. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Novotná, R. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Schmiedtová,​ V. – Skoumalová,​ H.: //SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
-[[Michal Křen]]+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 68: Řádek 67:
 ====== Související odkazy ====== ====== Související odkazy ======
  
-<WRAP round box 49%>+<WRAP round box 48%>
 [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] • [[cnk:​syn2009pub|SYN2009PUB]] [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] • [[cnk:​syn2009pub|SYN2009PUB]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​