Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2009pub [2013/07/09 14:28]
Olga Richterova
cnk:syn2009pub [2015/02/17 11:08] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== Korpus SYN2009PUB ====== ====== Korpus SYN2009PUB ======
  
-Korpus SYN2009PUB je podobně jako korpus [[SYN2006PUB]] [[pojmy:​synchronni|synchronní]] korpus psané publicistiky. Obsahuje výhradně publicistiku od roku 1995 do roku 2007, celková velikost korpusu je 700 milionů textových slov ([[[[pojmy:​token|tokenů]]). ​I nadále platí, že všechny korpusy řady [[SYN]] jsou **disjunktní**,​ tj. každý text může být zařazen pouze do jednoho z nich. Celkem tedy korpusy řady [[SYN]] obsahují 1 300 milionů textových slov (tokenů).+Korpus SYN2009PUB je podobně jako korpus [[SYN2006PUB]] [[pojmy:​synchronni|synchronní]] korpus psané publicistiky. Obsahuje výhradně publicistiku od roku 1995 do roku 2007, celková velikost korpusu je 700 milionů textových slov ([[[[pojmy:​token|tokenů]]). ​Všechny korpusy řady [[SYN]] jsou **disjunktní**,​ tj. každý text může být zařazen pouze do jednoho z nich.
  
 +<WRAP right 35 %>
 ^ <fs medium>​Název</​fs>​ ^^ <fs medium>​[[cnk:​syn2009pub|SYN2009PUB]]</​fs>​ ^ ^ <fs medium>​Název</​fs>​ ^^ <fs medium>​[[cnk:​syn2009pub|SYN2009PUB]]</​fs>​ ^
 ^ [[pojmy:​atributy_pozicni|Pozice]] ^ Počet [[pojmy:​token|pozic (tokenů)]] | 844 881 368 |  ​ ^ [[pojmy:​atributy_pozicni|Pozice]] ^ Počet [[pojmy:​token|pozic (tokenů)]] | 844 881 368 |  ​
Řádek 12: Řádek 14:
 ^ ::: ^ Počet vět | 55 670 721 | ^ ::: ^ Počet vět | 55 670 721 |
 ^ Další informace ^ [[pojmy:​referencni|Referenční]] | ANO  |  ​ ^ Další informace ^ [[pojmy:​referencni|Referenční]] | ANO  |  ​
-^ ::: ^ [[pojmy:​reprezentativnost|Reprezentativní]] | ANO ([[seznamy:​txtype|různé textové typy]]) |  ​+^ ::: ^ [[pojmy:​reprezentativnost|Reprezentativní]] | NE ([[seznamy:​txtype|publicistika]]) |  ​
 ^ ::: ^ Rok zveřejnění | 2010  | ^ ::: ^ Rok zveřejnění | 2010  |
 +</​WRAP>​
  
 ===== Změny oproti korpusu SYN2006PUB ===== ===== Změny oproti korpusu SYN2006PUB =====
Řádek 26: Řádek 28:
 ===== Složení korpusu SYN2009PUB ===== ===== Složení korpusu SYN2009PUB =====
  
-Stejně jako korpus [[SYN2006PUB]] si ani SYN2009PUB v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Ačkoli do něj byly zařazeny **desítky nezávislých regionálních novin** a dalších titulů (také jako jistá protiváha k Deníkům Bohemia a Deníkům Moravia), jejich celkový podíl na korpusu je velice malý. Z přiložených grafů je zřejmé, že složení korpusu není vyvážené ​ ani podle roku vydání, ani podle titulů. Korpus SYN2009PUB tedy ocení především uživatelé,​ kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat. +Stejně jako korpus [[SYN2006PUB]] si ani SYN2009PUB v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Ačkoli do něj byly zařazeny **desítky nezávislých regionálních novin** a dalších titulů (také jako jistá protiváha k Deníkům Bohemia a Deníkům Moravia), jejich celkový podíl na korpusu je velice malý. Z přiložených grafů je zřejmé, že složení korpusu není vyvážené ​ ani podle roku vydání, ani podle titulů. Korpus SYN2009PUB tedy ocení především uživatelé,​ kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat.
  
-**[[Grafy]]**+[{{:​cnk:​syn2009pub-roky.gif?​direct&​320|Složení korpusu SYN2009PUB podle let (počet slov v mil.).}}] 
 +[{{:​cnk:​syn2009pub-tituly.gif?​direct&​400|Složení korpusu SYN2009PUB podle titulů (počet slov v mil.).}}]
  
-===== Struktura korpusu =====+===== Struktura korpusu ​SYN2009PUB ​=====
  
-Mezi [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturní jednotky]] používané v tomto korpusu patří ''<​opus>'',​ ''<​doc>''​ a ''<​s>'',​ tedy text, dokument a věta. +Mezi [[pojmy:​atributy_strukturni|strukturní jednotky]] používané v tomto korpusu patří ''<​opus>'',​ ''<​doc>''​ a ''<​s>'',​ tedy text, dokument a věta - a pak každá jednotlivá [[pojmy:​atributy_strukturni#​pozice_jako_strukturni_jednotka|pozice]]
-Zobrazit si je můžete v položce menu [[cnk:rozhranixx#​menu...|Možnosti zobrazení]]+Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]].
  
-{{:​cnk:​struktur_znacky.jpg?​300|}}+[{{:​cnk:​struktur_znacky.jpg?​300|FIXME Strukturní jednotky korpusu SYN2009PUB.}}]
  
 +K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference.
  
 +====== Jak citovat SYN2009PUB ======
  
- --- //​Michal ​Křen, ​Olga Richterová//+<WRAP round tip 75%> 
 +Křen, ​M. – Bartoň, T. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H.: //​SYN2009PUB:​ korpus psané publicistiky//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
  
 +Křen, M. (2009): [[http://​ucrel.lancs.ac.uk/​publications/​cl2009/​269_FullPaper.doc|The SYN Concept: Towards One-Billion Corpus of Czech]]. In Mahlberg, M. – González-Díaz,​ V. – Smith, C. (eds), Proceedings of the Corpus Linguistics Conference. Liverpool. ​
 +</​WRAP>​
  
-==== Související odkazy ==== + 
-[[SYN2000]][[SYN2005]][[cnk:syn2010|SYN2010]][[SYN2006PUB]][[SYN]]+ --- //Michal Křen, Olga Richterová//​ 
 +====== Související odkazy ​====== 
 +<WRAP round box 49%> 
 +[[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] ​• [[cnk:​syn2005|SYN2005]] ​• [[cnk:syn2006pub|SYN2006PUB]] •  ​[[cnk:​syn2010|SYN2010]] • [[cnk:​SYN2013PUB|SYN2013PUB]] 
 +</​WRAP>​