Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2009pub [2015/01/23 09:21]
Václav Cvrček [Jak citovat SYN2009PUB]
cnk:syn2009pub [2015/02/17 11:08]
Václav Cvrček
Řádek 30: Řádek 30:
 Stejně jako korpus [[SYN2006PUB]] si ani SYN2009PUB v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Ačkoli do něj byly zařazeny **desítky nezávislých regionálních novin** a dalších titulů (také jako jistá protiváha k Deníkům Bohemia a Deníkům Moravia), jejich celkový podíl na korpusu je velice malý. Z přiložených grafů je zřejmé, že složení korpusu není vyvážené ​ ani podle roku vydání, ani podle titulů. Korpus SYN2009PUB tedy ocení především uživatelé,​ kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat. Stejně jako korpus [[SYN2006PUB]] si ani SYN2009PUB v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Ačkoli do něj byly zařazeny **desítky nezávislých regionálních novin** a dalších titulů (také jako jistá protiváha k Deníkům Bohemia a Deníkům Moravia), jejich celkový podíl na korpusu je velice malý. Z přiložených grafů je zřejmé, že složení korpusu není vyvážené ​ ani podle roku vydání, ani podle titulů. Korpus SYN2009PUB tedy ocení především uživatelé,​ kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat.
  
-**[[Grafy]]**+[{{:​cnk:​syn2009pub-roky.gif?​direct&​320|Složení korpusu SYN2009PUB podle let (počet slov v mil.).}}] 
 +[{{:​cnk:​syn2009pub-tituly.gif?​direct&​400|Složení korpusu SYN2009PUB podle titulů (počet slov v mil.).}}]
  
 ===== Struktura korpusu SYN2009PUB ===== ===== Struktura korpusu SYN2009PUB =====
Řádek 37: Řádek 38:
 Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]]. Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]].
  
-[{{:​cnk:​struktur_znacky.jpg?​300|Strukturní jednotky korpusu SYN2009PUB.}}]+[{{:​cnk:​struktur_znacky.jpg?​300|FIXME Strukturní jednotky korpusu SYN2009PUB.}}]
  
 K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference. K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference.