Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:syn2009pub [2015/01/21 23:30]
Václav Cvrček (admin)
cnk:syn2009pub [2015/02/17 11:07]
Václav Cvrček Grafy
Řádek 30: Řádek 30:
 Stejně jako korpus [[SYN2006PUB]] si ani SYN2009PUB v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Ačkoli do něj byly zařazeny **desítky nezávislých regionálních novin** a dalších titulů (také jako jistá protiváha k Deníkům Bohemia a Deníkům Moravia), jejich celkový podíl na korpusu je velice malý. Z přiložených grafů je zřejmé, že složení korpusu není vyvážené ​ ani podle roku vydání, ani podle titulů. Korpus SYN2009PUB tedy ocení především uživatelé,​ kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat. Stejně jako korpus [[SYN2006PUB]] si ani SYN2009PUB v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Ačkoli do něj byly zařazeny **desítky nezávislých regionálních novin** a dalších titulů (také jako jistá protiváha k Deníkům Bohemia a Deníkům Moravia), jejich celkový podíl na korpusu je velice malý. Z přiložených grafů je zřejmé, že složení korpusu není vyvážené ​ ani podle roku vydání, ani podle titulů. Korpus SYN2009PUB tedy ocení především uživatelé,​ kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat.
  
-**[[Grafy]]**+[{{:​cnk:​syn2009pub-roky.gif?​direct&​320|Složení korpusu SYN2009PUB podle let.}}] 
 +[{{:​cnk:​syn2009pub-tituly.gif?​direct&​400|Složení korpusu SYN2009PUB podle titulů.}}]
  
 ===== Struktura korpusu SYN2009PUB ===== ===== Struktura korpusu SYN2009PUB =====
Řádek 37: Řádek 38:
 Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]]. Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni|Zobrazení]].
  
-[{{:​cnk:​struktur_znacky.jpg?​300|Strukturní jednotky korpusu SYN2009PUB.}}]+[{{:​cnk:​struktur_znacky.jpg?​300|FIXME Strukturní jednotky korpusu SYN2009PUB.}}]
  
 K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference. K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference.
  
 ====== Jak citovat SYN2009PUB ====== ====== Jak citovat SYN2009PUB ======
-<WRAP round tip 30%> + 
-//Český národní korpus - SYN2009PUB//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: <http://​www.korpus.cz>FIXME+<WRAP round tip 75%> 
 +Křen, M. – Bartoň, T. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H.: //​SYN2009PUB: korpus psané publicistiky//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz 
 + 
 +Křen, M. (2009): [[http://​ucrel.lancs.ac.uk/​publications/​cl2009/​269_FullPaper.doc|The SYN Concept: Towards One-Billion Corpus of Czech]]. In Mahlberg, M. – González-Díaz,​ V. – Smith, C. (eds), Proceedings of the Corpus Linguistics Conference. Liverpool
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
  --- //Michal Křen, Olga Richterová//​  --- //Michal Křen, Olga Richterová//​
- 
 ====== Související odkazy ====== ====== Související odkazy ======
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
 [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] •  [[cnk:​syn2010|SYN2010]] • [[cnk:​SYN2013PUB|SYN2013PUB]] [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] •  [[cnk:​syn2010|SYN2010]] • [[cnk:​SYN2013PUB|SYN2013PUB]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​