Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:syn2009pub [2015/01/21 23:30]
Václav Cvrček (admin)
cnk:syn2009pub [2015/01/23 09:21]
Václav Cvrček [Jak citovat SYN2009PUB]
Řádek 42: Řádek 42:
  
 ====== Jak citovat SYN2009PUB ====== ====== Jak citovat SYN2009PUB ======
-<WRAP round tip 30%> + 
-//Český národní korpus - SYN2009PUB//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: <http://​www.korpus.cz>FIXME+<WRAP round tip 75%> 
 +Křen, M. – Bartoň, T. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H.: //​SYN2009PUB: korpus psané publicistiky//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz 
 + 
 +Křen, M. (2009): [[http://​ucrel.lancs.ac.uk/​publications/​cl2009/​269_FullPaper.doc|The SYN Concept: Towards One-Billion Corpus of Czech]]. In Mahlberg, M. – González-Díaz,​ V. – Smith, C. (eds), Proceedings of the Corpus Linguistics Conference. Liverpool
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
  --- //Michal Křen, Olga Richterová//​  --- //Michal Křen, Olga Richterová//​
- 
 ====== Související odkazy ====== ====== Související odkazy ======
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
 [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] •  [[cnk:​syn2010|SYN2010]] • [[cnk:​SYN2013PUB|SYN2013PUB]] [[cnk:​syn|SYN]] • [[cnk:​syn2000|SYN2000]] • [[cnk:​syn2005|SYN2005]] • [[cnk:​syn2006pub|SYN2006PUB]] •  [[cnk:​syn2010|SYN2010]] • [[cnk:​SYN2013PUB|SYN2013PUB]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​