Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:syn2006pub [2016/12/11 11:55]
Veronika Pojarová
cnk:syn2006pub [2016/12/12 16:25] (aktuální)
Václav Cvrček [Struktura korpusu SYN2006PUB]
Řádek 34: Řádek 34:
 Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Zobrazení]]. Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Zobrazení]].
  
-[{{:cnk:struktur_znacky.jpg?300|FIXME Strukturní jednotky korpusu SYN2006PUB.}}]+{{:cnk:struktur-znacky-syn2006pub.png?600|Strukturní jednotky korpusu SYN2006PUB.}}
  
 K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference. K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference.
- 
 ====== Jak citovat SYN2006PUB ====== ====== Jak citovat SYN2006PUB ======
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>