Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:syn2006pub [2015/01/21 23:20]
Václav Cvrček (admin)
cnk:syn2006pub [2016/12/12 16:25] (aktuální)
Václav Cvrček [Struktura korpusu SYN2006PUB]
Řádek 25: Řádek 25:
  
 Je třeba zdůraznit, že korpus SYN2006PUB si v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Z grafů je zřejmé, že je nevyvážené jak složení korpusu podle roku vydání, tak podle titulů. Korpus SYN2006PUB tedy ocení především uživatelé, kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat.  Je třeba zdůraznit, že korpus SYN2006PUB si v žádném ohledu nečiní nárok na reprezentativnost. Z grafů je zřejmé, že je nevyvážené jak složení korpusu podle roku vydání, tak podle titulů. Korpus SYN2006PUB tedy ocení především uživatelé, kteří potřebují pracovat s velkými objemy dat. 
- +<WRAP clear></WRAP> 
- +[{{:cnk:syn2006pub-roky.gif?direct&370|Složení korpusu SYN2006PUB podle let (počet slov v mil.).}}] 
-**[[Grafy]]**+[{{:cnk:syn2006pub-tituly.gif?direct&378|Složení korpusu SYN2006PUB podle titulů (počet slov v mil.).}}]
  
 ====== Struktura korpusu SYN2006PUB ====== ====== Struktura korpusu SYN2006PUB ======
Řádek 34: Řádek 34:
 Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Zobrazení]]. Zobrazit si je můžete v položce menu [[manualy:kontext:moznosti_zobrazeni|Zobrazení]].
  
-[{{:cnk:struktur_znacky.jpg?300|Strukturní jednotky korpusu SYN2006PUB.}}]+{{:cnk:struktur-znacky-syn2006pub.png?600|Strukturní jednotky korpusu SYN2006PUB.}}
  
 K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference. K těmto strukturním jednotkám náležejí [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_atributy_strukturnich_jednotek|následující atributy]], na obrázku patrné pod nadpisem Reference.
- 
 ====== Jak citovat SYN2006PUB ====== ====== Jak citovat SYN2006PUB ======
-<WRAP round tip 30%> +<WRAP round tip 70%> 
-//Český národní korpus - SYN2006PUB//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>. FIXME+Čermák, F. – Doležalová-Spoustová, D. – Hlaváčová, J. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Kopřivová, M. – Křen, M. – Novotná, R. – Petkevič, V. – Schmiedtová, V. – Skoumalová, H. – Šulc, M. – Velíšek, Z.: //SYN2006PUB: korpus psané publicistiky//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
 </WRAP> </WRAP>
  
  
  --- //Michal Křen, Olga Richterová//  --- //Michal Křen, Olga Richterová//
- 
  
 ====== Související odkazy ====== ====== Související odkazy ======