Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 14:20]
Zuzana Komrsková [Tab. 2: Počet nahrávek podle generací]
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 14:36] (aktuální)
Zuzana Komrsková
Řádek 41: Řádek 41:
 |I (18-34 let)    |   314|  605 200| |I (18-34 let)    |   314|  605 200|
 |V (35 let a více)|   310|  612 972| |V (35 let a více)|   310|  612 972|
 +
 +
 +[{{:cnk:ortofon_age.png?500|Počet slov ve věkových kategoriích}}]
  
 ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ==== ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ====