Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 11:24]
Zuzana Komrsková vytvořeno
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 14:36] (aktuální)
Zuzana Komrsková
Řádek 3: Řádek 3:
 ==== Počet nahrávek podle roku pořízení ==== ==== Počet nahrávek podle roku pořízení ====
  
 +[{{:​cnk:​ortofon_years.png?​400}}]
  
 ==== Tab. 1: Počet nahrávek podle počtu mluvčích ==== ==== Tab. 1: Počet nahrávek podle počtu mluvčích ====
Řádek 12: Řádek 13:
 |5  |  7| |5  |  7|
  
-==== Tab. 2: Počet mluvčích a slov podle vzdělání ====+==== Tab. 2: Počet nahrávek podle generací ==== 
 + 
 +^ Počet generací ^ Počet nahrávek ^ Vysvětlení ^ 
 +|1  |  285| vrstevníci | 
 +|2  |  46| např. matka a syn | 
 +|3  |  1| např. babička, otec, dcera | 
 + 
 +==== Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle vzdělání ====
  
 ^ Vzdělání ^ ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^ ^ Vzdělání ^ ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^
-|B (nižší) ​   |      |   ​340| ​ 598 243|+|B (nižší) ​   |  ​celkem  ​|   ​340| ​ 598 243|
 |             ​| ​ ZŠ  |    31|   54 596| |             ​| ​ ZŠ  |    31|   54 596|
 |             ​| ​ SOU  |   ​73| ​ 123 334| |             ​| ​ SOU  |   ​73| ​ 123 334|
Řádek 21: Řádek 29:
 |A (vyšší) ​   |  VŠ  |   ​284| ​ 619 929| |A (vyšší) ​   |  VŠ  |   ​284| ​ 619 929|
  
-==== Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle pohlaví ====+==== Tab. 4: Počet mluvčích a slov podle pohlaví ====
  
 ^ Pohlaví ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^ ^ Pohlaví ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^
Řádek 28: Řádek 36:
  
  
-==== Tab. 4: Počet mluvčích a slov podle věku ====+==== Tab. 5: Počet mluvčích a slov podle věku ====
  
 ^ Věk ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^ ^ Věk ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^
Řádek 34: Řádek 42:
 |V (35 let a více)| ​  ​310| ​ 612 972| |V (35 let a více)| ​  ​310| ​ 612 972|
  
-==== Tab. 5: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ====+ 
 +[{{:​cnk:​ortofon_age.png?​500|Počet slov ve věkových kategoriích}}] 
 + 
 +==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ====
  
 ^ Oblast pobytu v dětství ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^ ^ Oblast pobytu v dětství ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^
-| česko-moravská ​    ​| ​  75 |    ​163 052 +| česko-moravská ​    ​| ​  53 |    ​122 081 
-| jihočeská ​         |  ​229 ​|    ​442 058 +| jihočeská ​         |   68 |    ​128 187 
-| pohraničí české ​   |  ​303 ​|    ​720 901 +| pohraničí české ​   |   59 |    ​118 101 
-| pohraničí moravské |   50 |    ​112 963 +| pohraničí moravské |   54 |    ​118 562 
-| severovýchodočeská |  ​513 ​ 1 256 963 +| severovýchodočeská |   62    128 475 
-| slezská ​           |  ​118 ​|    ​407 723 +| slezská ​           |   55 |    ​120 828 
-| středočeská ​       |  ​883 ​ 1 728 918 +| středočeská ​       |   79    123 121 
-| středomoravská ​    ​| ​ ​289 ​|    ​671 350 +| středomoravská ​    ​| ​  70 |    ​119 142 
-| východomoravská ​   |  ​118 ​|    ​461 400 +| východomoravská ​   |   62 |    ​117 659 
-| západočeská ​       |  ​224 |    ​360 783 +| západočeská ​       ​|   60 |    119 998 | 
-neznámé ​           ​|   11      1 691 +| zahraničí ​         |    2 |      2 018 | 
-zahraničí ​         ​|    ​     4 514 |+ 
 +==== Tab. 7: Počet mluvčích a slov podle velikosti sídla během pobytu v dětství ==== 
 + 
 +^ Velikost sídla ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^ 
 +| vesnice ​             ​|  ​124 |    ​245 984 
 +město pod 10 tisíc ​  |   66    162 806 
 +město nad 10 tisíc ​  ​| ​ 105 |    ​211 637 | 
 +město nad 50 tisíc ​  ​| ​  49 |    106 891 | 
 +| město nad 100 tisíc ​ |  280 |    490 854 | 
 + 
 + 
 +===== Související odkazy ===== 
 + 
 +<WRAP round box 72%> 
 +[[cnk:​ortofon|ORTOFON]] • [[cnk:​ortofon:​pravidla|Pravidla pro přepis nahrávek v korpusu ORTOFON]] • [[kurz:​hledani_ORTOFON|Hledání v korpusu ORTOFON]] • [[cnk:​oral|ORAL]] • [[cnk:​dialekt|Dialekt]] • [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]] • [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_korpusu_rady_oral|Struktura korpusů ORAL]] • [[kurz:​hledani_v_mluvenych_korpusech|Hledání v mluvených korpusech]] • [[cnk:​lemtag_mluv|Lemmatizace a tagování mluvených korpusů]] 
 + </​WRAP>​