Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 14:17]
Zuzana Komrsková
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 14:20]
Zuzana Komrsková [Tab. 2: Počet nahrávek podle generací]
Řádek 17: Řádek 17:
 ^ Počet generací ^ Počet nahrávek ^ Vysvětlení ^ ^ Počet generací ^ Počet nahrávek ^ Vysvětlení ^
 |1  |  285| vrstevníci | |1  |  285| vrstevníci |
-|2  |  46| např. rodič dítě +|2  |  46| např. matka syn 
-|3  |  1| např. prarodič, rodičdítě |+|3  |  1| např. babičkaotecdcera |
  
 ==== Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle vzdělání ==== ==== Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle vzdělání ====