Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 13:53]
Zuzana Komrsková [Počet nahrávek podle roku pořízení]
cnk:struktura_ortofon [2017/06/07 14:36]
Zuzana Komrsková
Řádek 4: Řádek 4:
  
 [{{:​cnk:​ortofon_years.png?​400}}] [{{:​cnk:​ortofon_years.png?​400}}]
 +
 ==== Tab. 1: Počet nahrávek podle počtu mluvčích ==== ==== Tab. 1: Počet nahrávek podle počtu mluvčích ====
  
Řádek 16: Řádek 17:
 ^ Počet generací ^ Počet nahrávek ^ Vysvětlení ^ ^ Počet generací ^ Počet nahrávek ^ Vysvětlení ^
 |1  |  285| vrstevníci | |1  |  285| vrstevníci |
-|2  |  46| např. ​rodič ​dítě ​+|2  |  46| např. ​matka syn 
-|3  |  1| např. ​prarodič, rodičdítě ​|+|3  |  1| např. ​babičkaotecdcera | 
 ==== Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle vzdělání ==== ==== Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle vzdělání ====
  
Řádek 39: Řádek 41:
 |I (18-34 let)    |   ​314| ​ 605 200| |I (18-34 let)    |   ​314| ​ 605 200|
 |V (35 let a více)| ​  ​310| ​ 612 972| |V (35 let a více)| ​  ​310| ​ 612 972|
 +
 +
 +[{{:​cnk:​ortofon_age.png?​500|Počet slov ve věkových kategoriích}}]
  
 ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ==== ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ====
Řádek 54: Řádek 59:
 | západočeská ​       |   60 |    119 998 | | západočeská ​       |   60 |    119 998 |
 | zahraničí ​         |    2 |      2 018 | | zahraničí ​         |    2 |      2 018 |
 +
 +==== Tab. 7: Počet mluvčích a slov podle velikosti sídla během pobytu v dětství ====
 +
 +^ Velikost sídla ^ Počet mluvčích ^ Počet slov ^
 +| vesnice ​             |  124 |    245 984 |
 +| město pod 10 tisíc ​  ​| ​  66 |    162 806 |
 +| město nad 10 tisíc ​  ​| ​ 105 |    211 637 |
 +| město nad 50 tisíc ​  ​| ​  49 |    106 891 |
 +| město nad 100 tisíc ​ |  280 |    490 854 |
 +
  
 ===== Související odkazy ===== ===== Související odkazy =====