Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:struktura [2018/07/30 15:00]
Michal Škrabal [Jednojazyčné]
cnk:struktura [2018/07/30 15:03] (aktuální)
Michal Škrabal [Paralelní]
Řádek 46: Řádek 46:
 Paralelní vícejazyčný korpus [[cnk:​intercorp|InterCorp]] slouží ke kontrastivnímu a translatologickému zkoumání. Obsahuje texty v několika jazykových mutacích (vždy je přítomna česká verze), které jsou k sobě vzájemně zarovnané po větách. InterCorp je verzovaný korpus, tj. zpětně plně dostupný v jednotlivých verzích, které přibývají zhruba jednou ročně. Paralelní vícejazyčný korpus [[cnk:​intercorp|InterCorp]] slouží ke kontrastivnímu a translatologickému zkoumání. Obsahuje texty v několika jazykových mutacích (vždy je přítomna česká verze), které jsou k sobě vzájemně zarovnané po větách. InterCorp je verzovaný korpus, tj. zpětně plně dostupný v jednotlivých verzích, které přibývají zhruba jednou ročně.
  
-InterCorp se skládá ze dvou částí, a to jádra (core) a kolekce ​(collection). Jádrem ​korpusu InterCorp ​jsou převážně beletristické texty s ručními korekturami zarovnání. Kolekce jsou texty získané ​ve více jazycích, ​zpracované ​zarovnané ​automaticky.+InterCorp se skládá ze dvou částíjádra (//core//) a kolekcí ​(//​collections//​). Jádro ​korpusu InterCorp ​tvoří ​převážně beletristické texty s ručními korekturami zarovnání. Kolekce jsou tvořeny ​texty získanými ​ve více jazycích, ​zpracovanými ​zarovnanými ​automaticky.