AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:struktura [2018/07/30 14:54] – [Korpusy mluvené] Michal Škrabalcnk:struktura [2021/02/17 20:10] (aktuální) – [Webové] Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Struktura Českého národního korpusu ====== ====== Struktura Českého národního korpusu ======
  
-Korpusy ČNK [[pojmy:reprezentativnost|reprezentují]] buď [[pojmy:psany|psanou češtinu]]a to z pohledu [[pojmy:synchronni|synchronního]] nebo [[pojmy:diachronni|diachronního]], nebo češtinu [[cnk:struktura#korpusy_mluvene|mluvenou]], v níž máme k dispozici především data [[pojmy:synchronni|současná]]. Paralelní korpusy, které jsou rovněž součástí ČNK, umožňují analyzovat [[cnk:intercorp|jazyk překladů]]. Mimo tuto základní klasifikaci pak leží korpusy [[cnk:struktura#specializované|specializované]].+Korpusy ČNK [[pojmy:reprezentativnost|reprezentují]] buď [[pojmy:psany|psanou češtinu]] -- a to z pohledu [[pojmy:synchronni|synchronního]]nebo [[pojmy:diachronni|diachronního]] --anebo češtinu [[cnk:struktura#korpusy_mluvene|mluvenou]], v níž máme k dispozici především data [[pojmy:synchronni|současná]]. Paralelní korpusy, které jsou rovněž součástí ČNK, umožňují analyzovat [[cnk:intercorp|jazyk překladů]]. Mimo tuto základní klasifikaci pak leží korpusy [[cnk:struktura#specializované|specializované]].
  
 Ke korpusům lze přes různá [[pojmy:korpusovy_manazer|rozhraní]] (zvaná též korpusové manažery) -- v současnosti zejména [[manualy:kontext:index|KonText]]. Ke korpusům lze přes různá [[pojmy:korpusovy_manazer|rozhraní]] (zvaná též korpusové manažery) -- v současnosti zejména [[manualy:kontext:index|KonText]].
Řádek 9: Řádek 9:
 ==== Obecné ==== ==== Obecné ====
  
-Do řady [[SYN]] – tedy mezi **syn**chronní korpusy -- řadíme stomilionové žánrově vyvážené korpusy vytvářené s odstupem pěti let **[[SYN2015|SYN2015]]**, [[SYN2010|SYN2010]], [[SYN2005|SYN2005]], [[SYN2000|SYN2000]], i obsáhlejší (avšak žánrově nevyvážené) korpusy složené pouze z publicistických textů **[[SYN2013PUB|SYN2013PUB]]**, [[SYN2009PUB|SYN2009PUB]], [[SYN2006PUB|SYN2006PUB]]. Spojení všech těchto nezměnitelných, [[pojmy:lemma|lemmatizovaných]] a [[pojmy:anotace|anotovaných]] korpusů představuje největší korpus **[[SYN|SYN]]**.+Do řady [[SYN]] – tedy mezi **syn**chronní korpusy -- řadíme stomilionové žánrově vyvážené korpusy vytvářené s odstupem pěti let **[[SYN2020|SYN2020]]**, [[SYN2015|SYN2015]], [[SYN2010|SYN2010]], [[SYN2005|SYN2005]], [[SYN2000|SYN2000]], i obsáhlejší (avšak žánrově nevyvážené) korpusy složené pouze z publicistických textů **[[SYN2013PUB|SYN2013PUB]]**, [[SYN2009PUB|SYN2009PUB]], [[SYN2006PUB|SYN2006PUB]]. Spojení všech těchto nezměnitelných, [[pojmy:lemma|lemmatizovaných]] a [[pojmy:anotace|anotovaných]] korpusů představuje největší korpus **[[SYN|SYN]]**.
  
 Všechny korpusy řady SYN jsou od roku 2014 plně [[pojmy:referencni|referenční]], tj. neměnné. Korpus SYN je verzovaný, což znamená, že je referenční v jednotlivých verzích, které se vydávají každý rok. Všechny korpusy řady SYN jsou od roku 2014 plně [[pojmy:referencni|referenční]], tj. neměnné. Korpus SYN je verzovaný, což znamená, že je referenční v jednotlivých verzích, které se vydávají každý rok.
 +
 +==== Webové ====
 +
 +Korpusy, jejichž obsah tvoří texty, které jsou k dispozici na internetu, jsou použitelné jednak pro studium specifik internetové komunikace a jednak pro studium diskurzu. Za prvním účelem je v ČNK vyvíjena řada [[cnk:net|NET]], kde jsou texty odrážející charakteristické rysy polooficiální online komunikace (konkrétně zahrnuje diskusní fóra a osobní blogy). Studium aktuálního diskurzu a probíhajících jazykových změn umožňuje korpus [[cnk:online|ONLINE]], který je tvořen webovou žurnalistikou, sociálními sítěmi a diskusemi a který je každodenně aktualizován.
 +
 +Vedle toho ČNK hostuje několik webových korpusů, jejichž primárním cílem je zpřístupnit velké objemy dat, konkrétně skupinu srovnatelných korpusů řady [[cnk:aranea|Aranea]] pro 14 jazyků a řady WaC pro [[cnk:ukwac|angličtinu]], [[cnk:dewac|němčinu]], [[cnk:frwac|francouzštinu]] a [[cnk:itwac|italštinu]].
 +
  
 ==== Specializované ==== ==== Specializované ====
Řádek 21: Řádek 28:
 O neformální, dialogické, mluvené češtině se nejvíc dozvíme z korpusů řady [[ORAL|ORAL]]. Tvoří ji korpusy **[[ORAL2013|ORAL2013]]** (2,8 mil.), [[ORAL2008|ORAL2008]] (1 mil.) a [[ORAL2006|ORAL2006]] (1 mil.). Všechny korpusy řady ORAL obsahují řadu sociolingvistických informací o mluvčích. Pouze ORAL2013 nabízí data z celé ČR a přístup i ke zvukové stopě, ostatní korpusy mluvené češtiny obsahují transkripci, která zachycuje a zohledňuje vybrané jevy [[pojmy:mluveny|mluveného jazyka]]. Tuto linii následuje korpus [[ORTOFON|ORTOFON]]. O neformální, dialogické, mluvené češtině se nejvíc dozvíme z korpusů řady [[ORAL|ORAL]]. Tvoří ji korpusy **[[ORAL2013|ORAL2013]]** (2,8 mil.), [[ORAL2008|ORAL2008]] (1 mil.) a [[ORAL2006|ORAL2006]] (1 mil.). Všechny korpusy řady ORAL obsahují řadu sociolingvistických informací o mluvčích. Pouze ORAL2013 nabízí data z celé ČR a přístup i ke zvukové stopě, ostatní korpusy mluvené češtiny obsahují transkripci, která zachycuje a zohledňuje vybrané jevy [[pojmy:mluveny|mluveného jazyka]]. Tuto linii následuje korpus [[ORTOFON|ORTOFON]].
  
-Brněnskou češtinu z let 1994-1999 obsahuje v téměř pěti stech tisících slovech **[[BMK|Brněnský mluvený korpus]]**, **[[PMK|Pražský mluvený korpus]]** jakožto první korpus mluvené češtiny má téměř sedm set tisíc slov založených na nahrávkách z let 1988-1996.  +Brněnskou češtinu z let 1994--1999 obsahuje v téměř pěti stech tisících slovech **[[BMK|Brněnský mluvený korpus]]**, **[[PMK|Pražský mluvený korpus]]** jakožto první korpus mluvené češtiny má téměř sedm set tisíc slov založených na nahrávkách z let 1988--1996.  
  
 Specializovaný korpus vyučovacích hodin **[[SCHOLA2010|SCHOLA2010]]** obsahuje 790 000 slov pronesených o školních hodinách učiteli i žáky - mluva dětí a mládeže jinak v mluvených korpusech řady Oral zachycena není. Specializovaný korpus vyučovacích hodin **[[SCHOLA2010|SCHOLA2010]]** obsahuje 790 000 slov pronesených o školních hodinách učiteli i žáky - mluva dětí a mládeže jinak v mluvených korpusech řady Oral zachycena není.
  
-Korpus **[[cnk:dialekt|DIALEKT]]** prezentuje tradiční teritoriální dialekty zachycené na území celé České republiky. Ve své první verzi obsahuje cca 100 000 slov a bude se postupně rozšiřovat. Nahrávky pocházejí ze dvou obdobístarší zahrnuje dobu od konce 50. let do 80. let 20. století, do nové vrstvy jsou zařazeny nahrávky z období od 90. let 20. století až do současnosti. Nářeční materiál je zpracováván tak, že má dvě úrovně přepisu: dialektologickou a ortografickou.+Korpus **[[cnk:dialekt|DIALEKT]]** prezentuje tradiční teritoriální dialekty zachycené na území celé České republiky. Ve své první verzi obsahuje cca 100 000 slov a bude se postupně rozšiřovat. Nahrávky pocházejí ze dvou obdobístarší zahrnuje dobu od konce 50. let do 80. let 20. století, do nové vrstvy jsou zařazeny nahrávky z období od 90. let 20. století až do současnosti. Nářeční materiál je zpracováván tak, že má dvě úrovně přepisu: dialektologickou a ortografickou.
  
 ===== Diachronní korpus ===== ===== Diachronní korpus =====
Řádek 35: Řádek 42:
 ==== Jednojazyčné ==== ==== Jednojazyčné ====
  
-ČNK nezpřístupňuje pouze své vlastní korpusy, ale hostuje i řadu korpusů vytvořených jinde. Jedná se např. o **[[dotko|DOTKO]]** a **[[hotko|HOTKO]]**, nereferenční korpusy dolní a horní lužické srbštiny, které obsahují 12 a 36 milionů slov. Korpusy nejsou ani [[pojmy:lemma|lemmatizované]] ani [[pojmy:tag|morfologicky označkované]].+ČNK nezpřístupňuje pouze své vlastní korpusy, ale hostuje i řadu korpusů vytvořených jinde. Jedná se např. o **[[dotko|DOTKO]]** a **[[hotko|HOTKO]]**, nereferenční korpusy dolní a horní lužické srbštiny, které obsahují 12 a 36 milionů slov. Korpusy nejsou ani [[pojmy:lemma|lemmatizované]]ani [[pojmy:tag|morfologicky označkované]].
  
 V rozhraní Kontext jsou rovněž přístupné rozsáhlé webové korpusy vytvořené mimo ČNK:  V rozhraní Kontext jsou rovněž přístupné rozsáhlé webové korpusy vytvořené mimo ČNK: 
Řádek 46: Řádek 53:
 Paralelní vícejazyčný korpus [[cnk:intercorp|InterCorp]] slouží ke kontrastivnímu a translatologickému zkoumání. Obsahuje texty v několika jazykových mutacích (vždy je přítomna česká verze), které jsou k sobě vzájemně zarovnané po větách. InterCorp je verzovaný korpus, tj. zpětně plně dostupný v jednotlivých verzích, které přibývají zhruba jednou ročně. Paralelní vícejazyčný korpus [[cnk:intercorp|InterCorp]] slouží ke kontrastivnímu a translatologickému zkoumání. Obsahuje texty v několika jazykových mutacích (vždy je přítomna česká verze), které jsou k sobě vzájemně zarovnané po větách. InterCorp je verzovaný korpus, tj. zpětně plně dostupný v jednotlivých verzích, které přibývají zhruba jednou ročně.
  
-InterCorp se skládá ze dvou částí, a to jádra (core) a kolekce (collection). Jádrem korpusu InterCorp jsou převážně beletristické texty s ručními korekturami zarovnání. Kolekce jsou texty získané ve více jazycích, zpracované zarovnané automaticky.+InterCorp se skládá ze dvou částíjádra (//core//) a kolekcí (//collections//). Jádro korpusu InterCorp tvoří převážně beletristické texty s ručními korekturami zarovnání. Kolekce jsou tvořeny texty získanými ve více jazycích, zpracovanými zarovnanými automaticky.