Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:struktura-oral13 [2014/01/03 22:22]
Michal Křen [Tab. 5: Počet mluvčích a slov podle věku]
cnk:struktura-oral13 [2014/01/03 22:23]
Michal Křen [Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství]
Řádek 55: Řádek 55:
 |středočeská| ​ 732|  570 283| |středočeská| ​ 732|  570 283|
 |severovýchodočeská| ​ 294|  353 486| |severovýchodočeská| ​ 294|  353 486|
-|jihozápadočeská|  ​264|  ​316 083|+|jihozápadočeská|  ​263|  ​315 716|
 |české pohraničí| ​ 187|  191 553| |české pohraničí| ​ 187|  191 553|
 |česko-moravská| ​ 96|  83 478| |česko-moravská| ​ 96|  83 478|
-|středomoravská|  ​350|  ​506 467|+|středomoravská|  ​347|  ​503 391|
 |východomoravská| ​ 342|  359 249| |východomoravská| ​ 342|  359 249|
 |slezská| ​ 204|  317 087| |slezská| ​ 204|  317 087|
 |moravské pohraničí| ​ 79|  90 946| |moravské pohraničí| ​ 79|  90 946|