Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:struktura-oral13 [2013/12/20 10:52]
Michal Křen [Tab. 4: Počet mluvčích a slov podle pohlaví]
cnk:struktura-oral13 [2014/03/10 10:58]
Václav Cvrček Meziverze
Řádek 5: Řádek 5:
 ^ Rok ^ Počet\\ nahrávek ^ ^ Rok ^ Počet\\ nahrávek ^
 | 2008 |  147| | 2008 |  147|
-| 2009 |  ​302|+| 2009 |  ​301|
 | 2010 |  236| | 2010 |  236|
 | 2011 |  151| | 2011 |  151|
Řádek 15: Řádek 15:
 | 2 |  380| | 2 |  380|
 | 3|  204| | 3|  204|
-| 4|  ​140|+| 4|  ​139|
 | 5|  76| | 5|  76|
 | 6|  28| | 6|  28|
Řádek 29: Řádek 29:
 ^Vzdělání^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^ ^Vzdělání^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^
 |B (ZŠ a SŠ)|  1 254| ​ 1 515 732| |B (ZŠ a SŠ)|  1 254| ​ 1 515 732|
-|A (VŠ)|  ​1 294|  ​1 272 900|+|A (VŠ)|  ​1 290|  ​1 269 457|
 |ZŠ|  186|  211 040| |ZŠ|  186|  211 040|
 |SŠ|  1 068| ​ 1 304 692| |SŠ|  1 068| ​ 1 304 692|
-|VŠ|  ​1 294|  ​1 272 900|+|VŠ|  ​1 290|  ​1 269 457|
  
  
Řádek 39: Řádek 39:
  
 ^Pohlaví^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^ ^Pohlaví^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^
-|Z (ženy)|  ​1 304|  ​1 360 915+|Z (ženy)|  ​1 302|  ​1 359 761
-|M (muži)| ​ 1 2441 427 717|+|M (muži)| ​ 1 2421 425 428|
  
  
Řádek 46: Řádek 46:
  
 ^Věk^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^ ^Věk^Počet\\ mluvčích^Počet\\ slov^
-|I|  1 407| ​ 1 458 386| +|I (do 35 let)|  1 407| ​ 1 458 386| 
-|V|  ​1 141|  ​1 330 246|+|V (35 a více)|  ​1 137|  ​1 326 803|
  
 ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ==== ==== Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství ====
Řádek 55: Řádek 55:
 |středočeská| ​ 732|  570 283| |středočeská| ​ 732|  570 283|
 |severovýchodočeská| ​ 294|  353 486| |severovýchodočeská| ​ 294|  353 486|
-|jihozápadočeská|  ​264|  ​316 083|+|jihozápadočeská|  ​263|  ​315 716|
 |české pohraničí| ​ 187|  191 553| |české pohraničí| ​ 187|  191 553|
 |česko-moravská| ​ 96|  83 478| |česko-moravská| ​ 96|  83 478|
-|středomoravská|  ​350|  ​506 467|+|středomoravská|  ​347|  ​503 391|
 |východomoravská| ​ 342|  359 249| |východomoravská| ​ 342|  359 249|
 |slezská| ​ 204|  317 087| |slezská| ​ 204|  317 087|
 |moravské pohraničí| ​ 79|  90 946| |moravské pohraničí| ​ 79|  90 946|
 +
 +