Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:speeches [2015/09/10 14:30]
Václav Cvrček
cnk:speeches [2015/10/01 12:09] (aktuální)
Michal Křen [Korpus prezidentských projevů Speeches]
Řádek 15: Řádek 15:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Cílem korpusu je pokrývat období let 1918 až 2015, a to na základě mapování prezidentských projevů (příp. projevů jiných politiků mluvících v zastoupení prezidenta) pronesených u příležitosti periodicky se opakujících výročí a svátků (Nový rok, 28. října apod.). Svým rozsahem a zaměřením se řadí mezi malé, [[pojmy:​reprezentativnost|nereprezentativní]] ​a relativně úzce specializované [[pojmy:​korpus|korpusy]].+Cílem korpusu je pokrývat období let 1918 až 2015, a to na základě mapování prezidentských projevů (příp. projevů jiných politiků mluvících v zastoupení prezidenta) pronesených u příležitosti periodicky se opakujících výročí a svátků (Nový rok, 28. října apod.). Svým rozsahem a zaměřením se řadí mezi malé a relativně úzce specializované [[pojmy:​korpus|korpusy]].
  
 Zdrojem textů pro korpus Speeches byly jednak sebrané spisy jednotlivých prezidentů,​ dále pak denní tisk, který projevy otiskoval v plném znění, a u novějších textů také webové stránky politiků (či [[http://​www.hrad.cz|Pražského hradu]]). K mluvené podobě projevů se ve větší míře nepřihlíželo;​ v případě, že se pronesený projev ve své autentické mluvené podobě (je-li dostupná) odlišuje od tištěné verze (např. přeřeknutí),​ do korpusu byl včleněn text v takové verzi, kterou je možné považovat za oficiální. ​ Zdrojem textů pro korpus Speeches byly jednak sebrané spisy jednotlivých prezidentů,​ dále pak denní tisk, který projevy otiskoval v plném znění, a u novějších textů také webové stránky politiků (či [[http://​www.hrad.cz|Pražského hradu]]). K mluvené podobě projevů se ve větší míře nepřihlíželo;​ v případě, že se pronesený projev ve své autentické mluvené podobě (je-li dostupná) odlišuje od tištěné verze (např. přeřeknutí),​ do korpusu byl včleněn text v takové verzi, kterou je možné považovat za oficiální. ​