Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:sociolingvisticke_znacky_a_charakteristiky_v_korpusu_schola2010 [2015/05/11 14:03]
Zuzana Komrsková
cnk:sociolingvisticke_znacky_a_charakteristiky_v_korpusu_schola2010 [2015/05/12 16:01] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Sociolingvistické značky a charakteristiky v korpusu SCHOLA2010 ====== ====== Sociolingvistické značky a charakteristiky v korpusu SCHOLA2010 ======
  
-//**Hana Goláňová**//​ +V korpusu ​[[cnk:​schola2010|SCHOLA2010]] se nacházejí specifické **sociolingvistické charakteristiky nevyskytující  se v ostatních mluvených korpusech**:​ informace o sondě (navíc -- region, místo pořízení sondy, velikost sídla), o škole, o třídě, o vyučovacím předmětu, o vyučovací hodině a doplňující údaje o mluvčím (jedinečný kód mluvčího; věkové skupiny platné pro učitele, cizí dospělé osoby, žáky a cizí žáky; aprobace pro učitele a cizí dospělé osoby; profese u cizí dospělé osoby; zvláštní poznámky pro žáka a cizího žáka; pobyt mluvčích v dětství -- stát; současná nářeční oblast pobytu mluvčího; údaje o médiu).
- +
-V korpusu SCHOLA2010 se nacházejí specifické **sociolingvistické charakteristiky nevyskytující  se v ostatních mluvených korpusech**:​ informace o sondě (navíc -- region, místo pořízení sondy, velikost sídla), o škole, o třídě, o vyučovacím předmětu, o vyučovací hodině a doplňující údaje o mluvčím (jedinečný kód mluvčího; věkové skupiny platné pro učitele, cizí dospělé osoby, žáky a cizí žáky; aprobace pro učitele a cizí dospělé osoby; profese u cizí dospělé osoby; zvláštní poznámky pro žáka a cizího žáka; pobyt mluvčích v dětství -- stát; současná nářeční oblast pobytu mluvčího; údaje o médiu).+
  
 Mluvčím v tomto korpusu může být: učitel, žák, cizí dospělá osoba, cizí žák, společně mluvící osoby, třída v roli mluvčího, médium v roli mluvčího a komentář, který se octl v pozici mluvčího (např. smích). Sociolingvistické charakteristiky uváděné v korpusu SCHOLA2010 byly konzultovány se sociologem PhDr. Ondřejem Hubáčkem. Mluvčím v tomto korpusu může být: učitel, žák, cizí dospělá osoba, cizí žák, společně mluvící osoby, třída v roli mluvčího, médium v roli mluvčího a komentář, který se octl v pozici mluvčího (např. smích). Sociolingvistické charakteristiky uváděné v korpusu SCHOLA2010 byly konzultovány se sociologem PhDr. Ondřejem Hubáčkem.
Řádek 12: Řádek 10:
  
 ^**ZNAČKA   **^**POPIS**| ^**ZNAČKA   **^**POPIS**|
-^**DOKUMENT/​ SONDA**| |+^**DOKUMENT / SONDA**| |
 |**doc.id**|**Kód sondy.** Např. N001-S01-U01-T001;​ první část kódu vyjadřuje označení sondy, druhá část za pomlčkou je značka pro školu, pak následuje značka pro učitele, poslední část kódu je označení pro třídu.| |**doc.id**|**Kód sondy.** Např. N001-S01-U01-T001;​ první část kódu vyjadřuje označení sondy, druhá část za pomlčkou je značka pro školu, pak následuje značka pro učitele, poslední část kódu je označení pro třídu.|
 |**doc.temp**|**Rok pořízení sondy.** Může nabývat hodnot: ''​2005--2008''​.| |**doc.temp**|**Rok pořízení sondy.** Může nabývat hodnot: ''​2005--2008''​.|
Řádek 63: Řádek 61:
 |**sp.medium**|**Typ média**. Může nabývat hodnot: ''​CD'';​ ''​školní rozhlas''​. Původní nabídka typů médií byla širší. Tato kategorie je vyplněna pouze u média v roli mluvčího.| |**sp.medium**|**Typ média**. Může nabývat hodnot: ''​CD'';​ ''​školní rozhlas''​. Původní nabídka typů médií byla širší. Tato kategorie je vyplněna pouze u média v roli mluvčího.|
  
 + --- //Hana Goláňová//​