Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:sociolingvisticke_znacky_a_charakteristiky_v_korpusu_schola2010 [2015/05/11 13:59]
Zuzana Komrsková
cnk:sociolingvisticke_znacky_a_charakteristiky_v_korpusu_schola2010 [2015/05/11 14:03]
Zuzana Komrsková
Řádek 49: Řádek 49:
 |**sp.osoba**|**Charakteristika mluvčího**. Může nabývat hodnot: ''​učitel'';​ ''​žák'';​ ''​cizí dospělá osoba'';​ ''​cizí žák''​. Tato kategorie je vyplněna pouze u mluvčích, které lze označit jako osoby.| |**sp.osoba**|**Charakteristika mluvčího**. Může nabývat hodnot: ''​učitel'';​ ''​žák'';​ ''​cizí dospělá osoba'';​ ''​cizí žák''​. Tato kategorie je vyplněna pouze u mluvčích, které lze označit jako osoby.|
 |**sp.pohlavi**|**Pohlaví mluvčího**. Může nabývat hodnot: ''​Z''​ -- žena; nebo ''​M''​ -- muž. Tato kategorie je vyplněna pouze u těch mluvčích, u nichž je to relevantní.| |**sp.pohlavi**|**Pohlaví mluvčího**. Může nabývat hodnot: ''​Z''​ -- žena; nebo ''​M''​ -- muž. Tato kategorie je vyplněna pouze u těch mluvčích, u nichž je to relevantní.|
-|**sp.veknum**|**Věk mluvčího v době pořízení sondy**. U žáků může nabývat hodnot ​__6--23__ let (např. 6); u učitele a cizí dospělé osoby __23--69__ let (např. 23). Starší osoby se v korpusu nevyskytují.| +|**sp.veknum**|**Věk mluvčího v době pořízení sondy**. U žáků může nabývat hodnot ​''​6--23'' ​let (např. 6); u učitele a cizí dospělé osoby ''​23--69'' ​let (např. 23). Starší osoby se v korpusu nevyskytují.| 
-|**sp.vek**|**Věková kategorie užívaná v mluvených korpusech**,​ např. PMK, BMK, ORAL2006 aj. Může nabývat hodnot:​  ​__I__ ****-- do 35 let, všichni žáci a cizí žáci; nebo __V__ -- nad 35 let.| +|**sp.vek**|**Věková kategorie užívaná v mluvených korpusech**,​ např. PMK, BMK, ORAL2006 aj. Může nabývat hodnot:​  ​''​I'' ​****-- do 35 let, všichni žáci a cizí žáci; nebo ''​V'' ​-- nad 35 let.| 
-|**sp.vek_u**|**Věkové skupiny platné pro učitele a cizí dospělé osoby -- po dekádách**. Může nabývat hodnot: ​__do 30 let____31 - 40 let____41 - 50 let____51 - 60 let____nad 60 let__. Tato kategorie je vyplněná pouze u učitele a cizí dospělé osby v roli mluvčího.| +|**sp.vek_u**|**Věkové skupiny platné pro učitele a cizí dospělé osoby -- po dekádách**. Může nabývat hodnot: ​''​do ​30 let''​''​31 ​- 40 let''​''​41 ​- 50 let''​''​51 ​- 60 let''​''​nad ​60 let''​. Tato kategorie je vyplněná pouze u učitele a cizí dospělé osby v roli mluvčího.| 
-|**sp.vek_z**|**Věkové skupiny platné pro žáky a cizí žáky**. Může nabývat hodnot: ​__do 11 let____12 - 15 let____nad 15 let__. Tato kategorie je vyplněná pouze u žáka a cizího žáka v roli mluvčího.| +|**sp.vek_z**|**Věkové skupiny platné pro žáky a cizí žáky**. Může nabývat hodnot: ​''​do ​11 let''​''​12 ​- 15 let''​''​nad ​15 let''​. Tato kategorie je vyplněná pouze u žáka a cizího žáka v roli mluvčího.| 
-|**sp.vzdelani**|**Vzdělání mluvčího I**. (Jede o typ užívaný ve všech mluvených korpusech. Může nabývat hodnot: ​__A__ -- VŠ; nebo ****__B__ --ZŠ, SŠ -- všichni žáci a cizí žáci.)| +|**sp.vzdelani**|**Vzdělání mluvčího I**. (Jede o typ užívaný ve všech mluvených korpusech. Může nabývat hodnot: ​''​A'' ​-- VŠ; nebo ****''​B'' ​--ZŠ, SŠ -- všichni žáci a cizí žáci.)| 
-|**sp.vzdelanityp**|**Vzdělání mluvčího II**. Jde o typ užívaný v mluvených korpusech ORAL. Může nabývat hodnot: ​__ZŠ____SŠ____VŠ__. Žáky jsme zařadili do ZŠ, nebo SŠ podle typu započatého studia.| +|**sp.vzdelanityp**|**Vzdělání mluvčího II**. Jde o typ užívaný v mluvených korpusech ORAL. Může nabývat hodnot: ​''​ZŠ''​''​SŠ''​''​VŠ''​. Žáky jsme zařadili do ZŠ, nebo SŠ podle typu započatého studia.| 
-|**sp.aprobace_u**|**Aprobace učitele nebo cizí dospělé osoby**. Nabídka hodnot vychází z charakteristiky -- pr.predmet, ... __odborný ​předmět__, navíc jsou zařazeny hodnoty: ​__cizí jazyk____první ​stupeň____speciální__ ​(aprobace); ​__žádná ​aprobace__. Tato kategorie je vyplněná pouze u učitele, popřípadě u cizí dospělé osoby v roli mluvčího.| +|**sp.aprobace_u**|**Aprobace učitele nebo cizí dospělé osoby**. Nabídka hodnot vychází z charakteristiky -- pr.predmet, ... ''​odborný ​předmět''​, navíc jsou zařazeny hodnoty: ​''​cizí jazyk''​''​první ​stupeň''​''​speciální'' ​(aprobace); ​''​žádná ​aprobace''​. Tato kategorie je vyplněná pouze u učitele, popřípadě u cizí dospělé osoby v roli mluvčího.| 
-|**sp.profese_cd**|**Profese u cizí dospělé osoby**. Může nabývat hodnot: ​__učitel,-ka__;  __jiná__ ​(profese). Tato kategorie je vyplněná pouze u cizí dospělé osoby v roli mluvčího.| +|**sp.profese_cd**|**Profese u cizí dospělé osoby**. Může nabývat hodnot: ​''​učitel,-ka''​;  ''​jiná'' ​(profese). Tato kategorie je vyplněná pouze u cizí dospělé osoby v roli mluvčího.| 
-|**sp.poznamky_z**|**Zvláštní poznámky u žáka a cizího žáka**. Může nabývat hodnot: ​__s poruchou učení____s poruchou ​chování____cizinec____jiné__ ​-- zdravotní postižení a další komentáře. Tato kategorie nebyla vyplněná u všech žáků a cizích žáků.| +|**sp.poznamky_z**|**Zvláštní poznámky u žáka a cizího žáka**. Může nabývat hodnot: ​''​s ​poruchou učení''​''​s ​poruchou ​chování''​''​cizinec''​''​jiné'' ​-- zdravotní postižení a další komentáře. Tato kategorie nebyla vyplněná u všech žáků a cizích žáků.| 
-|**sp.pobytstat**|**Pobyt mluvčího v dětství -- stát**. Může nabývat hodnot: ​__ČR____jiný__ ​(cizí stát). Tento údaj umožňuje vyhledat osoby, které žily v cizině nebo jsou cizinci -- zejména žáky. Tato kategorie není vyplněna u všech žáků.|+|**sp.pobytstat**|**Pobyt mluvčího v dětství -- stát**. Může nabývat hodnot: ​''​ČR''​''​jiný'' ​(cizí stát). Tento údaj umožňuje vyhledat osoby, které žily v cizině nebo jsou cizinci -- zejména žáky. Tato kategorie není vyplněna u všech žáků.|
 |**sp.detstvioblast**|**Pobyt mluvčího v dětství -- nářeční oblast**. Nabídka hodnot je stejná jako u charakteristiky doc.oblast. Nářeční oblast pobytu mluvčího v dětství (cca do 15 let) se může lišit jednak od nářeční oblasti, kde byla sonda pořízena, a také od nářeční oblasti, kde v současné době mluvčí žije. U mluvčích nebylo zjištěno, že by v dětství pobývali v nářeční oblasti česko--moravské a v pohraničí moravském. Tato kategorie ale nebyla vyplněna u všech mluvčích.| |**sp.detstvioblast**|**Pobyt mluvčího v dětství -- nářeční oblast**. Nabídka hodnot je stejná jako u charakteristiky doc.oblast. Nářeční oblast pobytu mluvčího v dětství (cca do 15 let) se může lišit jednak od nářeční oblasti, kde byla sonda pořízena, a také od nářeční oblasti, kde v současné době mluvčí žije. U mluvčích nebylo zjištěno, že by v dětství pobývali v nářeční oblasti česko--moravské a v pohraničí moravském. Tato kategorie ale nebyla vyplněna u všech mluvčích.|
 |**sp.soucasnaoblast**|**Současný pobyt mluvčího -- nářeční oblast**. Nabídka hodnot je stejná jako u charakteristiky doc.oblast. Nářeční oblast pobytu mluvčího se může lišit od oblasti, kde byla sonda pořízena. U mluvčích nebylo zjištěno, že by v současné době pobývali v nářeční oblasti česko--moravské a v pohraničí moravském.\\ | |**sp.soucasnaoblast**|**Současný pobyt mluvčího -- nářeční oblast**. Nabídka hodnot je stejná jako u charakteristiky doc.oblast. Nářeční oblast pobytu mluvčího se může lišit od oblasti, kde byla sonda pořízena. U mluvčích nebylo zjištěno, že by v současné době pobývali v nářeční oblasti česko--moravské a v pohraničí moravském.\\ |
-|**sp.medium**|**Typ média**. Může nabývat hodnot: ​__CD____školní ​rozhlas__. Původní nabídka typů médií byla širší. Tato kategorie je vyplněna pouze u média v roli mluvčího.|+|**sp.medium**|**Typ média**. Může nabývat hodnot: ​''​CD''​''​školní ​rozhlas''​. Původní nabídka typů médií byla širší. Tato kategorie je vyplněna pouze u média v roli mluvčího.|