Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:skript_vyhledavani_a_subkorpusy [2018/07/30 14:52]
Michal Škrabal [Vytváření subkorpusů (pro přihlášené uživatele)]
cnk:skript_vyhledavani_a_subkorpusy [2018/07/30 15:46] (aktuální)
Michal Škrabal [Vytváření subkorpusů (pro přihlášené uživatele)]
Řádek 9: Řádek 9:
 Jazykový materiál v korpusu SKRIPT2012 lze omezit podle toho, jaký cíl má naše vyhledávání. Uživatel si může podle různých kritérií (i podle jejich kombinací) vytvořit subkorpus, se kterým bude dále pracovat (subkorpus může zůstat uživateli po přihlášení nastaven v seznamu ostatních korpusů nebo subkorpusů). Podrobnosti o tvorbě subkorpusů můžete najít v [[manualy:kontext:subkorpus|manuálu]] k rozhraní KonText nebo v [[kurz:subkorpusy|7. lekci]] kurzu práce s ČNK. Jazykový materiál v korpusu SKRIPT2012 lze omezit podle toho, jaký cíl má naše vyhledávání. Uživatel si může podle různých kritérií (i podle jejich kombinací) vytvořit subkorpus, se kterým bude dále pracovat (subkorpus může zůstat uživateli po přihlášení nastaven v seznamu ostatních korpusů nebo subkorpusů). Podrobnosti o tvorbě subkorpusů můžete najít v [[manualy:kontext:subkorpus|manuálu]] k rozhraní KonText nebo v [[kurz:subkorpusy|7. lekci]] kurzu práce s ČNK.
  
-Chceme-li vyhledávat v korpusu SKRIPT2012 pomocí [[https://www.korpus.cz/kontext|KonTextu]], zvolíme ve specializovaných korpusech korpus SKRIPT2012. Dole klikneme na položku **Vybrat texty**, objeví se nám zaškrtávací pole s tabulkami (nabídka je vytvořena podle [[cnk:skript2012_znacky|Sociolingvistických a didaktických značek v korpusu SKRIPT2012]]). Jejich výběrem si můžeme dotaz omezit a vyhledat potřebné údaje. Jestliže si chceme vytvořit svůj subkorpus trvalého charakteru, postupujeme následujícím způsobem:+Chceme-li vyhledávat v korpusu SKRIPT2012 pomocí [[https://www.korpus.cz/kontext|KonTextu]], zvolíme ve specializovaných korpusech korpus SKRIPT2012. Dole klikneme na položku **Omezit hledání**, objeví se nám zaškrtávací pole s tabulkami (nabídka je vytvořena podle [[cnk:skript2012_znacky|Sociolingvistických a didaktických značek v korpusu SKRIPT2012]]). Jejich výběrem si můžeme dotaz omezit a vyhledat potřebné údaje. Jestliže si chceme vytvořit svůj subkorpus trvalého charakteru, postupujeme následujícím způsobem:
  
 Př.: **subkorpus -- 2010** (texty z roku 2010)\\  Př.: **subkorpus -- 2010** (texty z roku 2010)\\