Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:schola_vyhledavani_a_subkorpusy [2017/04/07 11:26]
Michal Škrabal [Přístup do korpusu přes rozhraní KonText]
cnk:schola_vyhledavani_a_subkorpusy [2018/07/30 14:49]
Michal Škrabal [Přístup do korpusu přes rozhraní KonText]
Řádek 19: Řádek 19:
 Př.: **subkorpus -- Čechy** (všechny sondy z regionu Čechy) Př.: **subkorpus -- Čechy** (všechny sondy z regionu Čechy)
  
-Postupujeme stejným způsobem jako v předchozím případě. V nabídce sociolingvistických údajů zaškrtneme u značky doc.region položku **Čechy** a nezapomeneme do kolonky **Jméno ​nového subkorpusu** napsat jeho název ​– např. //Čechy//, dole potvrdíme kliknutím na **Vytvořit subkorpus**.+Postupujeme stejným způsobem jako v předchozím případě. V nabídce sociolingvistických údajů zaškrtneme u značky doc.region položku **Čechy** a nezapomeneme do kolonky **Název ​nového subkorpusu** napsat jeho jméno ​– např. //Čechy//, dole potvrdíme kliknutím na **Vytvořit subkorpus**.
  
 Na základě následujícího postupu si můžeme vytvořit subkorpusy na úrovni sondy – např. podle roků pořízení sondy, jednotlivých regionů (Čechy, nebo Morava), nářečních oblastí (středočeská,​ jihozápodočeská,​ východomoravská atd.), podle místa pořízení sondy (Praha atd.), velikosti sídla (nad 100 tis, méně než 5 tis. atd.) – dále na úrovni školy (ZŠ, G, SOŠ atd.), třídy nebo ročníku (1., 2, atd.), vyučovacího předmětu (Čjl, Ma, Fy atd.), vyučovací hodiny (1. hodina, 2. hodina atd.) a mluvčího (muž, žena; učitel, žák; věk mluvčího atd.). Na základě následujícího postupu si můžeme vytvořit subkorpusy na úrovni sondy – např. podle roků pořízení sondy, jednotlivých regionů (Čechy, nebo Morava), nářečních oblastí (středočeská,​ jihozápodočeská,​ východomoravská atd.), podle místa pořízení sondy (Praha atd.), velikosti sídla (nad 100 tis, méně než 5 tis. atd.) – dále na úrovni školy (ZŠ, G, SOŠ atd.), třídy nebo ročníku (1., 2, atd.), vyučovacího předmětu (Čjl, Ma, Fy atd.), vyučovací hodiny (1. hodina, 2. hodina atd.) a mluvčího (muž, žena; učitel, žák; věk mluvčího atd.).