Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:registrova_klasifikace [2019/06/20 10:57]
Václav Cvrček [Seznam registrů]
cnk:registrova_klasifikace [2019/06/20 11:02] (aktuální)
Václav Cvrček [Seznam registrů]
Řádek 8: Řádek 8:
 bylo vymezeno 10 registrů, které pokrývají celé spektrum textů od mluvených přes webové až po psané. Přiřazení textu k registru je automatické na základě lingvistických rysů, které se v textu využívají. bylo vymezeno 10 registrů, které pokrývají celé spektrum textů od mluvených přes webové až po psané. Přiřazení textu k registru je automatické na základě lingvistických rysů, které se v textu využívají.
  
-Název registru se skládá ze dvou částí. První označuje prototypickou vlastnost dané skupiny textů jako vodítko pro představu: může jí být slohový postup (//​narace//,​ //​argumentace//,​ //​analýza//,​ //fakta//), komunikační oblast (//​žurnalistika//​)popřípadě i formát (//​scénář//,​ //anketa//) nebo cíl sdělení (//​popularizace//,​ //​komentář//​). Druhou část názvu tvoří zpřesňující adjektiva charakterizující registr na základě výrazných dimenzí: první adjektivum odkazuje k základní distinkci mezi dynamickými a statistickými texty, druhé (příp. třetí) adjektivum odkazuje k doplňkové vlastnosti charakteristické pro daný registr.+Název registru se skládá ze dvou částí. První označuje prototypickou vlastnost dané skupiny textů jako vodítko pro představu: může jí být slohový postup (//​narace//,​ //​argumentace//,​ //​analýza//,​ //fakta//), komunikační oblast, popřípadě formát ​(//​žurnalistika//,​ //​scénář//,​ //anketa//) nebo záměr ​sdělení (//​popularizace//,​ //​komentář//​). Druhou část názvu tvoří zpřesňující adjektiva charakterizující registr na základě výrazných dimenzí: první adjektivum odkazuje k základní distinkci mezi dynamickými a statistickými texty, druhé (příp. třetí) adjektivum odkazuje k doplňkové vlastnosti charakteristické pro daný registr.
  
 **Statické registry:** **Statické registry:**