Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:pmk [2015/01/23 16:19]
Václav Cvrček [Jak citovat BMK]
cnk:pmk [2018/08/13 15:09] (aktuální)
Václav Cvrček [Související odkazy]
Řádek 33: Řádek 33:
 **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc. **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc.
  
-===== Jak citovat BMK =====+==== Poděkování ​====
  
-<WRAP round tip 70%> +Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová, ​František Čermák, Jiří ​Pešička, ​Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová ​UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů.
-Čermák, F. – Adamovičová, ​A. – Pešička, ​J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu ​FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz +
-</​WRAP>​+
  
  
-==== Poděkování ​====+===== Jak citovat PMK =====
  
-Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová, ​František Čermák, Jiří ​Pešička, ​Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová ​UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů.+<WRAP round tip 70%> 
 +Čermák, F. – Adamovičová, ​A. – Pešička, ​J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu ​FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz 
 +</​WRAP>​
  
  --- //​František Čermák//, vedoucí projektu  --- //​František Čermák//, vedoucí projektu
Řádek 49: Řádek 49:
  
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]][[ORAL2006]][[ORAL2008]][[ORAL2013]][[BMK]][[SCHOLA2010]][[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]+[[seznamy:index#​pravidla_pro_prepis|Pravidla pro přepis nahrávek]] ​• [[ORAL2006]] ​• [[ORAL2008]] ​• [[ORAL2013]] ​• [[BMK]] ​• [[SCHOLA2010]] ​• [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
  </​WRAP>​  </​WRAP>​