Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:pmk [2013/12/17 23:40]
lukasjanicik [Související odkazy]
cnk:pmk [2018/08/13 15:09] (aktuální)
Václav Cvrček [Související odkazy]
Řádek 11: Řádek 11:
 ^ Počet [[pojmy:​atributy_strukturni#​struktura_korpusu_mluvene_cestiny|nahrávek rozhovorů]] |  304 | ^ Počet [[pojmy:​atributy_strukturni#​struktura_korpusu_mluvene_cestiny|nahrávek rozhovorů]] |  304 |
 ^ Počet [[pojmy:​atributy_strukturni#​struktura_korpusu_mluvene_cestiny|promluv]] |  15 710 | ^ Počet [[pojmy:​atributy_strukturni#​struktura_korpusu_mluvene_cestiny|promluv]] |  15 710 |
-^ Počet mluvčích |  <fc #FF0000>není znám</fc> |   +^ Počet mluvčích |  <fc #FF0000>N/A</fc> |   
-^ Délka nahrávek v min. |  ​není známa ​|  ​+^ Délka nahrávek v min. |  ​<fc #​FF0000>​N/​A</​fc> ​|  ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 32: Řádek 32:
  
 **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc. **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc.
- 
-===== Jak citovat BMK ===== 
-<WRAP round tip 35%> 
-FIXME  
-</​WRAP>​ 
- 
  
 ==== Poděkování ==== ==== Poděkování ====
  
 Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová,​ František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová z UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů. Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová,​ František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová z UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů.
 +
 +
 +===== Jak citovat PMK =====
 +
 +<WRAP round tip 70%>
 +Čermák, F. – Adamovičová,​ A. – Pešička, J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy z 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 +</​WRAP>​
  
  --- //​František Čermák//, vedoucí projektu  --- //​František Čermák//, vedoucí projektu
Řádek 48: Řádek 49:
  
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]][[ORAL2008]][[ORAL2006]][[ORAL2013]][[BMK]][[SCHOLA2010]][[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]+[[seznamy:index#​pravidla_pro_prepis|Pravidla pro přepis nahrávek]] ​• [[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[ORAL2013]] ​• [[BMK]] ​• [[SCHOLA2010]] ​• [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
  </​WRAP>​  </​WRAP>​