Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:pmk [2015/02/04 09:34]
Zuzana Komrsková [Jak citovat BMK]
cnk:pmk [2018/08/13 15:09]
Václav Cvrček [Související odkazy]
Řádek 32: Řádek 32:
  
 **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc. **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc.
 +
 +==== Poděkování ====
 +
 +Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová,​ František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová z UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů.
 +
  
 ===== Jak citovat PMK ===== ===== Jak citovat PMK =====
Řádek 38: Řádek 43:
 Čermák, F. – Adamovičová,​ A. – Pešička, J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy z 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz Čermák, F. – Adamovičová,​ A. – Pešička, J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy z 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
- 
-==== Poděkování ==== 
- 
-Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová,​ František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová z UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů. 
  
  --- //​František Čermák//, vedoucí projektu  --- //​František Čermák//, vedoucí projektu
Řádek 49: Řádek 49:
  
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]][[ORAL2006]][[ORAL2008]][[ORAL2013]][[BMK]][[SCHOLA2010]][[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]+[[seznamy:index#​pravidla_pro_prepis|Pravidla pro přepis nahrávek]] ​• [[ORAL2006]] ​• [[ORAL2008]] ​• [[ORAL2013]] ​• [[BMK]] ​• [[SCHOLA2010]] ​• [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
  </​WRAP>​  </​WRAP>​