Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:pmk [2015/01/23 16:19]
Václav Cvrček [Jak citovat BMK]
cnk:pmk [2018/08/13 15:09]
Václav Cvrček [Související odkazy]
Řádek 33: Řádek 33:
 **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc. **Promluvou** se v PMK označuje souvislý projev jednoho mluvčího (nepřerušovaný jiným mluvčím); v dialogu (označený jako N na posledním místě čtyřmístného kódu) je takto pojatých promluv vztahujících se k jednomu mluvčímu pochopitelně vždy víc.
  
-===== Jak citovat BMK =====+==== Poděkování ====
  
-<WRAP round tip 70%> +Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová, František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů.
-Čermák, F. – Adamovičová, A. – Pešička, J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz +
-</WRAP>+
  
  
-==== Poděkování ====+===== Jak citovat PMK =====
  
-Autory PMK jsou v různých proporcích především Anna Adamovičová, František Čermák, Jiří Pešička, Josef Šimandl, Jitka Šonková, Petr Savický a Zdena Smetanová UK FF; s nahrávkami pomáhala ovšem i řada studentů.+<WRAP round tip 70%> 
 +Čermák, F. – Adamovičová, A. – Pešička, J.: //PMK (Pražský mluvený korpus): přepisy nahrávek pražské mluvy 90. let 20//. století. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz 
 +</WRAP>
  
  --- //František Čermák//, vedoucí projektu  --- //František Čermák//, vedoucí projektu
Řádek 49: Řádek 49:
  
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]][[ORAL2006]][[ORAL2008]][[ORAL2013]][[BMK]][[SCHOLA2010]][[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]]+[[seznamy:index#pravidla_pro_prepis|Pravidla pro přepis nahrávek]] • [[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[ORAL2013]] • [[BMK]] • [[SCHOLA2010]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
  </WRAP>  </WRAP>