Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:ortofon:pravidla [2017/05/31 17:51]
davidlukes [Transkripce v korpusu ORTOFON]
cnk:ortofon:pravidla [2017/06/01 07:52]
Zuzana Komrsková [Transkripce v korpusu ORTOFON]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Transkripce v korpusu ORTOFON  ====== ====== Transkripce v korpusu ORTOFON  ======
  
-Pro přepis byl použit transkripční program [[https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/|ELAN]], jež umožňuje propojení vícerovňového přepisu se zvukem.+Pro přepis sond v korpusu [[cnk:ortofon|ORTOFON]] byl použit transkripční program [[https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/|ELAN]], jenž umožňuje propojení vícerovňového přepisu se zvukem.
 Hlavní transkripční zásadou bylo zachytit ve správném pořadí vše, co bylo vysloveno, tj. i nedořečená slova, falešné starty, několikanásobné opakování téhož výrazu, přeřeknutí a jeho opravu.  Hlavní transkripční zásadou bylo zachytit ve správném pořadí vše, co bylo vysloveno, tj. i nedořečená slova, falešné starty, několikanásobné opakování téhož výrazu, přeřeknutí a jeho opravu.