Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:ortofon:pravidla [2017/05/31 17:49]
davidlukes [Transkripce v korpusu ORTOFON]
cnk:ortofon:pravidla [2017/05/31 17:55]
davidlukes [Ortografická rovina]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Transkripce v korpusu ORTOFON  ====== ====== Transkripce v korpusu ORTOFON  ======
  
-Pro přepis byl použit transkripční program [[https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/|ELAN]], jež umožňuje propojení vícerovňového přepisu se zvukem.+Pro přepis sond v korpusu [[cnk:ortofon|ORTOFON]] byl použit transkripční program [[https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/|ELAN]], jež umožňuje propojení vícerovňového přepisu se zvukem.
 Hlavní transkripční zásadou bylo zachytit ve správném pořadí vše, co bylo vysloveno, tj. i nedořečená slova, falešné starty, několikanásobné opakování téhož výrazu, přeřeknutí a jeho opravu.  Hlavní transkripční zásadou bylo zachytit ve správném pořadí vše, co bylo vysloveno, tj. i nedořečená slova, falešné starty, několikanásobné opakování téhož výrazu, přeřeknutí a jeho opravu. 
  
 <WRAP center round important 60%> <WRAP center round important 60%>
-Pravidla zde popsaná se týkají zdrojových přepisů v programu ELAN (formát EAF), které mohou být poskytnuty na vyžádání. Pro zpřístupnění přes rozhraní [[manualy:kontext|KonText]] byly některé aspekty transkripce upraveny s ohledem na technické požadavky rozhraní a usnadnění vyhledávání. Víc viz [[kurz:hledani_ortofon|Hledání v korpusu ORTOFON]].+Pravidla zde popsaná se týkají zdrojových přepisů v programu ELAN (formát EAF), které mohou být poskytnuty na vyžádání. Pro zpřístupnění přes rozhraní [[https://kontext.korpus.cz|KonText]] byly některé aspekty transkripce upraveny s ohledem na technické požadavky rozhraní a usnadnění vyhledávání. Víc viz [[kurz:hledani_ortofon|Hledání v korpusu ORTOFON]].
 </WRAP> </WRAP>