Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cnk:ortofon:pravidla [2017/05/31 08:32]
Marie Kopřivová [Metajazyková rovina]
cnk:ortofon:pravidla [2017/05/31 17:51]
davidlukes [Transkripce v korpusu ORTOFON]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pravidla pro přepis nahrávek v korpusu ORTOFON  ======+====== Transkripce v korpusu ORTOFON  ======
  
 Pro přepis byl použit transkripční program [[https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/|ELAN]], jež umožňuje propojení vícerovňového přepisu se zvukem. Pro přepis byl použit transkripční program [[https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/|ELAN]], jež umožňuje propojení vícerovňového přepisu se zvukem.
 Hlavní transkripční zásadou bylo zachytit ve správném pořadí vše, co bylo vysloveno, tj. i nedořečená slova, falešné starty, několikanásobné opakování téhož výrazu, přeřeknutí a jeho opravu.  Hlavní transkripční zásadou bylo zachytit ve správném pořadí vše, co bylo vysloveno, tj. i nedořečená slova, falešné starty, několikanásobné opakování téhož výrazu, přeřeknutí a jeho opravu. 
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +Pravidla zde popsaná se týkají zdrojových přepisů v programu ELAN (formát EAF), které mohou být poskytnuty na vyžádání. Pro zpřístupnění přes rozhraní [[https://kontext.korpus.cz|KonText]] byly některé aspekty transkripce upraveny s ohledem na technické požadavky rozhraní a usnadnění vyhledávání. Víc viz [[kurz:hledani_ortofon|Hledání v korpusu ORTOFON]].
 +</WRAP>
 +
  
 ==== Ortografická rovina ==== ==== Ortografická rovina ====
Řádek 122: Řádek 127:
  
 ==== Metajazyková rovina ==== ==== Metajazyková rovina ====
-Tato rovina je určena pro zachycení neverbálních projevů mluvčích a doprovodných okolních zvuků. V korpusu ORTOFON byla sjednocena podoba takto zapisovaných poznámek (srov. [[kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech|využití pro hledání v mluvených korpusech]]), což umožňuje lepší orientaci a vyhledávání.+Tato rovina je určena pro zachycení neverbálních projevů mluvčích a doprovodných okolních zvuků. V korpusu ORTOFON byla sjednocena podoba takto zapisovaných poznámek (srov. využití pro hledání [[kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech|v mluvených korpusech řady ORAL]]), což umožňuje lepší orientaci a [[kurz:hledani_ortofon|vyhledávání]].
  
 ==== Autoři pravidel přepisu==== ==== Autoři pravidel přepisu====
Řádek 132: Řádek 137:
  
 Za pomoc s přípravou transkripčních pravidel chceme pokovat především prof. Marii Krčmové z FF MU v Brně, doc. Janu Volínovi, doc. Radku Skarnitzlovi a dr. Lence Weingartové z Fonetického ústavu FF UK. Za pomoc s přípravou transkripčních pravidel chceme pokovat především prof. Marii Krčmové z FF MU v Brně, doc. Janu Volínovi, doc. Radku Skarnitzlovi a dr. Lence Weingartové z Fonetického ústavu FF UK.
 +
 +===== Související odkazy =====
 +
 +<WRAP round box 72%>
 +[[cnk:ortofon|ORTOFON]] • [[cnk:oral|ORAL]] • [[cnk:oral2006|ORAL2006]] • [[cnk:oral2008|ORAL2008]] • [[cnk:oral2013|ORAL2013]] • [[cnk:dialekt|Dialekt]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]] • [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_korpusu_rady_oral|Struktura korpusů ORAL]] • [[kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech|Hledání v mluvených korpusech]] • [[kurz:hledani_ORTOFON|Hledání v korpusu ORTOFON]]
 + </WRAP>