Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:orator [2019/12/19 15:15]
Marie Kopřivová [Složení korpusu a sběr dat]
cnk:orator [2019/12/19 17:59] (aktuální)
Václav Cvrček [Jak citovat]
Řádek 47: Řádek 47:
 ===== Jak citovat ===== ===== Jak citovat =====
  
 +<WRAP round tip 70%>
 Kopřivová,​ M. – Laubeová, Z.  –  Lukeš, D.  –  Poukarová, P.: //ORATOR: Korpus monologů//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019 dostupný z: [[https://​www.korpus.cz]]. Kopřivová,​ M. – Laubeová, Z.  –  Lukeš, D.  –  Poukarová, P.: //ORATOR: Korpus monologů//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019 dostupný z: [[https://​www.korpus.cz]].
 +</​WRAP>​