Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:oral [2017/07/10 08:28]
Zuzana Komrsková
cnk:oral [2017/07/10 08:28] (aktuální)
Zuzana Komrsková
Řádek 77: Řádek 77:
 Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Komrsková, Z. - Poukarová, P. - Waclawičová,​ M. - Benešová, L. – Křen, M.: //ORAL: korpus neformální mluvené češtiny, verze 1 z 2. 6. 2017//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Komrsková, Z. - Poukarová, P. - Waclawičová,​ M. - Benešová, L. – Křen, M.: //ORAL: korpus neformální mluvené češtiny, verze 1 z 2. 6. 2017//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
  
-Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Komrsková, Z. - Poukarová, P. (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. In //Korpus - Gramatika - Axiologie//,​ 47-67.+Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Komrsková, Z. - Poukarová, P. (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. In //Korpus - Gramatika - Axiologie//, 15, 47-67.
  
 Lukeš. D. - Klimešová,​ P. - Komrsková, Z. - Kopřivová,​ M. (2015): Experimental Tagging of the ORAL Series Corpora: Insights on Using a Stochastic Tagger. In: //TSD 2015//, Ed. P. Král a V. Matoušek. Springer international Publishing, 342-350. Lukeš. D. - Klimešová,​ P. - Komrsková, Z. - Kopřivová,​ M. (2015): Experimental Tagging of the ORAL Series Corpora: Insights on Using a Stochastic Tagger. In: //TSD 2015//, Ed. P. Král a V. Matoušek. Springer international Publishing, 342-350.