Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:oral2013 [2015/01/21 23:00]
Václav Cvrček
cnk:oral2013 [2017/12/02 23:34]
Michal Křen [Jak citovat ORAL2013]
Řádek 37: Řádek 37:
 ORAL2013 se od korpusů [[cnk:​oral2006|ORAL2006]] a [[cnk:​oral2008|ORAL2008]] liší v těchto rysech: ORAL2013 se od korpusů [[cnk:​oral2006|ORAL2006]] a [[cnk:​oral2008|ORAL2008]] liší v těchto rysech:
  
-  * **Propojení přepisu se zvukovou stopou**: Všechny nahrávky byly manuálně přepsány v transkripčním programu Transcriber,​ v němž byl zároveň přepis propojen se zvukem. Uživatel si tak může ​ve webových rozhraních [[pojmy:​korpusovy_manazer#​nosketch_engine|NoSKE]] a [[manualy:​kontext:​index|KonText]] ​(v původním [[pojmy:​korpusovy_manazer#​bonito|Bonitu]] to není z technických důvodů možné) ​ke každému zobrazenému výrazu přehrát odpovídající část zvukové stopy (tzv. segment, viz dále), a poslechnout si tak jeho realizaci.+  * **Propojení přepisu se zvukovou stopou**: Všechny nahrávky byly manuálně přepsány v transkripčním programu Transcriber,​ v němž byl zároveň přepis propojen se zvukem. Uživatel si tak může ​v rozhraní ​[[manualy:​kontext:​index|KonText]] ke každému zobrazenému výrazu přehrát odpovídající část zvukové stopy (tzv. segment, viz dále), a poslechnout si tak jeho realizaci.
  
 [{{ :​cnk:​transcriber.png?​direct&​300|Obr. 1: Ukázka přepisu v Transcriberu.}}] [{{ :​cnk:​transcriber.png?​direct&​300|Obr. 1: Ukázka přepisu v Transcriberu.}}]
Řádek 73: Řádek 73:
  
 ===== Jak citovat ORAL2013 ===== ===== Jak citovat ORAL2013 =====
-<WRAP round tip 30%> 
-Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová,​ M.: ORAL2013: reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz 
-</​WRAP>​ 
  
 +<WRAP round tip 70%>
 +Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová,​ M.: //ORAL2013: reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 +
 +Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová,​ M. (2015): [[http://​casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/​wp-content/​uploads/​sites/​9/​2015/​07/​Lucie-Beneseva_-Michal-Kren_42-50.pdf|Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013]]. In //Časopis pro moderní filologii//,​ 97(1), 42–50. ISSN 0008-7386.
 +
 +Válková, L. – Waclawičová,​ M. – Křen, M. (2012): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2012/​pdf/​179_Paper.pdf|Balanced data repository of spontaneous spoken Czech]]. In //​Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​12)//,​ 3345–3349. Istanbul: ELRA. ISBN 978-2-9517408-7-7. ​
 +
 +</​WRAP>​
 ===== Poděkování ===== ===== Poděkování =====
  
Řádek 86: Řádek 91:
  
 <WRAP round box 72%> <WRAP round box 72%>
-[[seznamy:​pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]] • [[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[PMK]] • [[BMK]] • [[SCHOLA2010]] • [[cnk:​dialekt|Dialekt]] • [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]+[[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[PMK]] • [[BMK]] • [[SCHOLA2010]] • [[cnk:​dialekt|Dialekt]] • [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]] • [[pojmy:​atributy_strukturni#​strukturni_atributy_korpusu_rady_oral|Struktura korpusů ORAL]] • [[kurz:​hledani_v_mluvenych_korpusech|Hledání v mluvených korpusech]]
  </​WRAP>​  </​WRAP>​