AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
cnk:oral2013 [2015/01/16 12:45] – [Složení korpusu a sběr dat] davidlukescnk:oral2013 [2017/12/02 23:34] – [Jak citovat ORAL2013] Michal Křen
Řádek 31: Řádek 31:
  
 [{{ :cnk:o13.png?600 | Relativní zastoupení mluvčích z různých míst ČR (počty mluvčích podle místa narození).}}] [{{ :cnk:o13.png?600 | Relativní zastoupení mluvčích z různých míst ČR (počty mluvčích podle místa narození).}}]
 +
 +Absolutní počty mluvčích podle místa narození i s údaji o zeměpisné šířce a délce jsou k dispozici {{:cnk:o13_win.csv|ke stažení ve formátu .csv}}.
 ===== Řada korpusů ORAL – v čem se ORAL2013 odlišuje? ===== ===== Řada korpusů ORAL – v čem se ORAL2013 odlišuje? =====
  
 ORAL2013 se od korpusů [[cnk:oral2006|ORAL2006]] a [[cnk:oral2008|ORAL2008]] liší v těchto rysech: ORAL2013 se od korpusů [[cnk:oral2006|ORAL2006]] a [[cnk:oral2008|ORAL2008]] liší v těchto rysech:
  
-  * **Propojení přepisu se zvukovou stopou**: Všechny nahrávky byly manuálně přepsány v transkripčním programu Transcriber, v němž byl zároveň přepis propojen se zvukem. Uživatel si tak může ve webových rozhraních [[pojmy:korpusovy_manazer#nosketch_engine|NoSKE]] a [[manual:menu:index|KonText]] (v původním [[pojmy:korpusovy_manazer#bonito|Bonitu]] to není z technických důvodů možné) ke každému zobrazenému výrazu přehrát odpovídající část zvukové stopy (tzv. segment, viz dále), a poslechnout si tak jeho realizaci.+  * **Propojení přepisu se zvukovou stopou**: Všechny nahrávky byly manuálně přepsány v transkripčním programu Transcriber, v němž byl zároveň přepis propojen se zvukem. Uživatel si tak může v rozhraní [[manualy:kontext:index|KonText]] ke každému zobrazenému výrazu přehrát odpovídající část zvukové stopy (tzv. segment, viz dále), a poslechnout si tak jeho realizaci.
  
 [{{ :cnk:transcriber.png?direct&300|Obr. 1: Ukázka přepisu v Transcriberu.}}] [{{ :cnk:transcriber.png?direct&300|Obr. 1: Ukázka přepisu v Transcriberu.}}]
Řádek 71: Řádek 73:
  
 ===== Jak citovat ORAL2013 ===== ===== Jak citovat ORAL2013 =====
-<WRAP round tip 30%> 
-Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová, M.: ORAL2013: reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz 
-</WRAP> 
  
 +<WRAP round tip 70%>
 +Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová, M.: //ORAL2013: reprezentativní korpus neformální mluvené češtiny//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz
 +
 +Benešová, L. – Křen, M. – Waclawičová, M. (2015): [[http://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/9/2015/07/Lucie-Beneseva_-Michal-Kren_42-50.pdf|Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013]]. In //Časopis pro moderní filologii//, 97(1), 42–50. ISSN 0008-7386.
 +
 +Válková, L. – Waclawičová, M. – Křen, M. (2012): [[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/179_Paper.pdf|Balanced data repository of spontaneous spoken Czech]]. In //Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)//, 3345–3349. Istanbul: ELRA. ISBN 978-2-9517408-7-7. 
 +
 +</WRAP>
 ===== Poděkování ===== ===== Poděkování =====
  
Řádek 83: Řádek 90:
 ===== Související odkazy ===== ===== Související odkazy =====
  
-<WRAP round box 49%> +<WRAP round box 72%> 
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]], [[ORAL2006]][[ORAL2008]][[PMK]][[BMK]][[SCHOLA2010]][[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]]+[[ORAL2006]] • [[ORAL2008]] • [[PMK]] • [[BMK]] • [[SCHOLA2010]] • [[cnk:dialekt|Dialekt]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]] • [[pojmy:atributy_strukturni#strukturni_atributy_korpusu_rady_oral|Struktura korpusů ORAL]] • [[kurz:hledani_v_mluvenych_korpusech|Hledání v mluvených korpusech]]
  </WRAP>  </WRAP>