Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:nkjp [2018/10/31 16:08]
Michal Křen [Jak citovat NKJP_1M]
cnk:nkjp [2018/11/06 10:25] (aktuální)
Adrian Zasina [Poziční anotace a značkování]
Řádek 28: Řádek 28:
 | ::: | #typ_urzed | právní texty |  2,97 % | | ::: | #typ_urzed | právní texty |  2,97 % |
 | ::: | #typ_nd | vědecko-naučné texty |  1,91 % | | ::: | #typ_nd | vědecko-naučné texty |  1,91 % |
-| ::: | #typ_nklas | non-fiction ​|  1,00 % |+| ::: | #typ_nklas | nezařazená nebeletristická kniha |  1,00 % |
 | ::: | #typ_listy | korespondence |  0,04 % | | ::: | #typ_listy | korespondence |  0,04 % |
 | ::: | #​typ_lit_poezja | poezie |  0,01 % | | ::: | #​typ_lit_poezja | poezie |  0,01 % |
Řádek 39: Řádek 39:
 ===== Poziční anotace a značkování ===== ===== Poziční anotace a značkování =====
  
-Oproti českým korpusům ​NKJP obsahuje navíc poziční atribut specifický pro polštinu, tzv. **flexém**. Jde o kategorii vycházející ze slovních druhů, jež jsou jejím prostřednictvím dále členěny do specifičtějších tříd lexémů. Tak jsou např. ze skupiny substantiv (//subst//) vydělována depreciativa (//depr//), kromě běžných adjektiv (//adj//) jsou rozlišovány jmenné tvary adjektiva a) jsoucí částí složeniny (//adja//, typ //biało-czerwony//,​ //sportowo-rekreacyjny//​),​ b) jsoucí součástí předložkových skupin (//adjp//, typ //po polsku//, //od dawna//), c) v roli přísudku (//adjc//, typ //​jestem ​pewien//, //​był ​wesół i zdrów//)obzvláště jemná je distinkce slovesných kategorií (více než 10 různých flexémů).+Oproti českým korpusům ​NKJP_1M ​obsahuje navíc poziční atribut specifický pro polštinu, tzv. **flexém**. Jde o kategorii vycházející ze slovních druhů, jež jsou jejím prostřednictvím dále členěny do specifičtějších tříd lexémů. Tak jsou např. ze skupiny substantiv (//subst//) vydělována depreciativa (//depr//), kromě běžných adjektiv (//adj//) jsou rozlišovány jmenné tvary adjektivaa) jsoucí částí složeniny (//adja//, typ //__biało__-czerwony//,​ //__sportowo__-rekreacyjny//​),​ b) jsoucí součástí předložkových skupin (//adjp//, typ //po __polsku__//, //od __dawna__//), c) v roli přísudku (//adjc//, typ //​jestem ​__pewien__//, //​był ​__wesół__ __zdrów__//)obzvláště jemná je distinkce slovesných kategorií (více než 10 různých flexémů).
  
 Mimoto se liší polský tagset od českého, jeho podrobný popis (včetně výčtu všech flexémů) najdete [[http://​nkjp.pl/​poliqarp/​help/​ense2.html|zde]]. Mimoto se liší polský tagset od českého, jeho podrobný popis (včetně výčtu všech flexémů) najdete [[http://​nkjp.pl/​poliqarp/​help/​ense2.html|zde]].