Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:net [2021/02/10 13:32]
Tomáš Jeziorský
cnk:net [2021/02/10 14:28] (aktuální)
Michal Křen [Verze 2]
Řádek 27: Řádek 27:
 Jedná se většinou o vedlejší součást zpravodajských serverů nebo internetových magazínů (webové stránky s kategorií blogů). Korpus nezachycuje firemní ani jiné formálně psané blogy. Jedná se většinou o vedlejší součást zpravodajských serverů nebo internetových magazínů (webové stránky s kategorií blogů). Korpus nezachycuje firemní ani jiné formálně psané blogy.
  
-===== Verze 2 =====+===== Verze 2 (2021) =====
  
-Korpus NET ve verzi 2 prošel změnou zejména po obsahové stránce. Přidána byla aktualizovaná data za rok 2020, značně se také zvýšil počet stahovaných blogů a diskusních fór (aktuálně více než 120 domén) a tím celková vyváženost stažených dat.+Korpus NET ve verzi 2 prošel změnou zejména po obsahové stránce. Přidána byla aktualizovaná data za rok 2020, značně se také zvýšil počet stahovaných blogů a diskusních fór (aktuálně více než 120 domén)a tím také pokrytí korpusových dat.
  
 ===== Jak citovat ===== ===== Jak citovat =====
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Jeziorský, T.: //NET: korpus polooficiální internetové komunikace//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019 dostupný z: [[https://www.korpus.cz]].+Jeziorský, T.: //NET v1: korpus polooficiální internetové komunikace//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019 dostupný z: [[https://www.korpus.cz]]. 
 + 
 +Jeziorský, T.: //NET v2: korpus polooficiální internetové komunikace//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2021 dostupný z: [[https://www.korpus.cz]]. 
 </WRAP> </WRAP>