Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:mda [2019/06/24 11:50]
Václav Cvrček [Multidimenzionální analýza češtiny]
cnk:mda [2019/06/24 11:55] (aktuální)
Václav Cvrček [Multidimenzionální analýza češtiny]
Řádek 3: Řádek 3:
  
 Multidimenzionální analýza češtiny (MDA) je metoda vyvinutá Douglasem Biberem((Biber,​ D. (1988). //Variation Across Speech and Writing//. Cambridge, England: Cambridge University Press; Biber, D. (1995). //​Dimensions of Register Variation: A Cross-Linguistic Comparison//​. Cambridge, England: Cambridge University Press; Biber, D., & Conrad, S. (2009). //Register, Genre, and Style//. Cambridge, England: Cambridge University Press.)) ​ Multidimenzionální analýza češtiny (MDA) je metoda vyvinutá Douglasem Biberem((Biber,​ D. (1988). //Variation Across Speech and Writing//. Cambridge, England: Cambridge University Press; Biber, D. (1995). //​Dimensions of Register Variation: A Cross-Linguistic Comparison//​. Cambridge, England: Cambridge University Press; Biber, D., & Conrad, S. (2009). //Register, Genre, and Style//. Cambridge, England: Cambridge University Press.)) ​
-pro empirický výzkum textové variability. MDA je založená na předpokladu,​ že variabilita textů se manifestuje ve využití jazykových rysů z různých rovin. Při koncipování textu je přitom využití jedněch rysů často podmíněno použitím rysů jiných, což vede k domněnce, že pro popis je optimální rysy shlukovat do dimenzí podle toho, jak se společně v textech vyskytují. Takto vytvořené dimenze reprezentují základní charakteristiky,​ podél nichž texty variují a na základě nichž lze vymezovat jednotlivé [[pojmy:​register|registry]].+pro empirický výzkum textové variability. MDA je založená na předpokladu,​ že variabilita textů se manifestuje ve využití jazykových rysů z různých rovin (od fonologie a morfologie přes lexikon až po syntax a pragmatiku). Při koncipování textu je přitom využití jedněch rysů často podmíněno ​či podpořeno ​použitím rysů jiných, což vede k domněnce, že pro popis variability ​je optimální rysy shlukovat do dimenzí podle toho, jak se společně v textech vyskytují. Takto vytvořené dimenze ​založené na zjištěném souvýskytu jazykových rysů v textech ​reprezentují základní charakteristiky,​ podél nichž texty variují a na základě nichž lze vymezovat jednotlivé [[pojmy:​register|registry]].
  
-Model registrové variability, který se na základě MDA vytváří, se během let ustálil a sestává z následujících kroků:+Postup při modelování ​registrové variability ​prostřednictvím MDA se během let ustálil a sestává z následujících kroků:
  
   * příprava korpusu (viz korpus [[cnk:​koditex|Koditex]]),​   * příprava korpusu (viz korpus [[cnk:​koditex|Koditex]]),​