Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:lemtag_mluv [2017/06/08 14:11]
Zuzana Komrsková
cnk:lemtag_mluv [2017/07/10 08:29]
Zuzana Komrsková [Literatura]
Řádek 40: Řádek 40:
 ===== Podoba lemmatu ===== ===== Podoba lemmatu =====
  
-  * většina slov má lemma v podobě **spisovného lemmatu**, tedy stejnou jako v psaném jazyce, a to i v případech,​ kdy regionální podoba frekvenčně převažuje (např. pod lemma **týden** spadají všechny tvary regionálních variant //tejden, tydeň, tédeň//)+  * většina slov má lemma v podobě **spisovného lemmatu**, tedy stejnou jako v psaném jazyce, a to i v případech,​ kdy regionální podoba frekvenčně převažuje (např. pod lemma **//týden//** spadají všechny tvary regionálních variant //tejden, tyden, tydeň, tédeň//)
   * slova s** dvojí spisovnou podobou** mají vícenásobné lemma (//​polívka/​polévka//​)   * slova s** dvojí spisovnou podobou** mají vícenásobné lemma (//​polívka/​polévka//​)
   * slova, u nichž **nelze jednoznačně přiřadit jednotlivé tvary**, mají také vícenásobné lemma (//​myslet/​myslit,​ muset/​musit//​)   * slova, u nichž **nelze jednoznačně přiřadit jednotlivé tvary**, mají také vícenásobné lemma (//​myslet/​myslit,​ muset/​musit//​)
Řádek 64: Řádek 64:
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
  
-Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Komrsková, Z. - Poukarová, P.: Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. In //Korpus - Gramatika - Axiologie// ​2017 (v tisku).+Kopřivová,​ M. - Lukeš, D. - Komrsková, Z. - Poukarová, P. (2017): Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. In //Korpus - Gramatika - Axiologie//, 15, 47-67.
  
 Lukeš. D. - Klimešová,​ P. - Komrsková, Z. - Kopřivová,​ M. (2015) : Experimental Tagging of the ORAL Series Corpora: Insights on Using a Stochastic Tagger. In: TSD 2015, Ed. P. Král a V. Matoušek. Springer international Publishing, 342-350. Lukeš. D. - Klimešová,​ P. - Komrsková, Z. - Kopřivová,​ M. (2015) : Experimental Tagging of the ORAL Series Corpora: Insights on Using a Stochastic Tagger. In: TSD 2015, Ed. P. Král a V. Matoušek. Springer international Publishing, 342-350.