Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cnk:ksk-prepis [2015/04/13 11:28]
Václav Cvrček vytvořeno
cnk:ksk-prepis [2015/04/13 11:33] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 18: Řádek 18:
  
 Vysvětlivky k evidenční kartičce: Vysvětlivky k evidenční kartičce:
-  * Vztah pisatele a adresáta: Písmeno R označuje rodinné příslušníky,​ písmeno K kamarády, písmeno M milence/​partnery,​ písmeno Z známé.+  * Vztah pisatele a adresáta: Písmeno ​**R** označuje rodinné příslušníky,​ písmeno ​**K** kamarády, písmeno ​**M** milence/​partnery,​ písmeno ​**Z** známé.
   * Dlouhodobý pobyt pisatele: Místo (místa), které mělo největšího vliv na idiolekt pisatele dopisu (nemusí se shodovat s pobytem v okamžiku psaní dopisu či e-mailu). Připojována byla také informace o místě případného pisatelova studia a informace o tom, zda pisatel v době psaní dopisu nepobýval dlouhodobě v cizině.   * Dlouhodobý pobyt pisatele: Místo (místa), které mělo největšího vliv na idiolekt pisatele dopisu (nemusí se shodovat s pobytem v okamžiku psaní dopisu či e-mailu). Připojována byla také informace o místě případného pisatelova studia a informace o tom, zda pisatel v době psaní dopisu nepobýval dlouhodobě v cizině.
-  * Pisatel a adresát: Písmena FM označují pohlaví, číslice 1-4 označují věk pisatele a adresáta následujícím způsobem: 1do 15 let, 2 od 15 do 30 let, 3 – od 30 do 50 let, 4 – nad 50 let; písmeno B označuje středoškolské,​ příp. nižší vzdělání,​ písmeno A ukončené vysokoškolské vzdělání,​ písmena B/A označují studenta VŠ.+  * Pisatel a adresát: Písmena ​**F/M** označují pohlaví, číslice ​**1--4** označují věk pisatele a adresáta následujícím způsobem: ​**1** do 15 let, **2** od 15 do 30 let, **3** od 30 do 50 let, **4** nad 50 let; písmeno ​**B** označuje středoškolské,​ příp. nižší vzdělání,​ písmeno ​**A** ukončené vysokoškolské vzdělání,​ písmena ​**B/A** označují studenta VŠ.
  
  
Řádek 31: Řádek 31:
 Složenými závorkami byly označeny také citátové pasáže v rozsahu věty a více. Jsou v KSK sice odhalitelné,​ ale nepodléhají běžnému vyhledávání ani statistickým analýzám, aby nezkreslovaly autentický obraz jazyka soukromé korespondence. Podobně jsou v KSK zachyceny také cizojazyčné pasáže v rozsahu věty a více. Se všemi texty v složených závorkách korpusový manažer pracuje pod značkami ''​note''​ a ''​note text''​ (viz menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​struktury|Zobrazení > Struktury]].) Složenými závorkami byly označeny také citátové pasáže v rozsahu věty a více. Jsou v KSK sice odhalitelné,​ ale nepodléhají běžnému vyhledávání ani statistickým analýzám, aby nezkreslovaly autentický obraz jazyka soukromé korespondence. Podobně jsou v KSK zachyceny také cizojazyčné pasáže v rozsahu věty a více. Se všemi texty v složených závorkách korpusový manažer pracuje pod značkami ''​note''​ a ''​note text''​ (viz menu [[manualy:​kontext:​moznosti_zobrazeni#​struktury|Zobrazení > Struktury]].)
  
 +===== Související odkazy =====
 +
 +<WRAP round box 49%>
 +[[cnk:​ksk-dopisy|KSK-dopisy]] • [[pojmy:​psany|Korpus psaného jazyka]] • [[cnk:​pmk|PMK]] • [[cnk:​bmk|BMK]]
 +</​WRAP>​