Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:ksk-dopisy [2013/12/05 04:33]
Olga Richterova Meziverze
cnk:ksk-dopisy [2015/04/13 11:35] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 13: Řádek 13:
  
 ===== Dostupné metainformace ===== ===== Dostupné metainformace =====
-Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena –- muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny ([[cnk:pmk|PMK]], [[cnk:bmk|BMK]]), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum v době vzniku představovala reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz  FIXME[[http://korpus.cz/sber_a_prepis.php|Sběr a přepis dopisů]].+Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena –- muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny ([[cnk:pmk|PMK]], [[cnk:bmk|BMK]]), které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum v době vzniku představovala reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz [[cnk:ksk-prepis|Sběr a přepis dopisů]].
  
 ===== Dopisy a mluvený jazyk ===== ===== Dopisy a mluvený jazyk =====
Řádek 31: Řádek 31:
  
 ===== Jak citovat KSK-dopisy ===== ===== Jak citovat KSK-dopisy =====
-<WRAP round tip 40%> +<WRAP round tip 70%> 
-Hladká, Z.: KSK-dopisy (Korpus soukromé korespondence): přepisy ručně psaných dopisů z let 1990–-2004. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.+Hladká, Z.: //KSK-dopisy (Korpus soukromé korespondence): přepisy ručně psaných dopisů z let 1990–-2004//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 41: Řádek 41:
 ===== Související odkazy ===== ===== Související odkazy =====
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[seznamy:pravidlaprepis|Pravidla pro epis nahrávek]][[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]][[pojmy:psany|Korpus psaného jazyka]], [[cnk:oral2008|ORAL2008]], [[cnk:pmk|PMK]][[cnk:bmk|BMK]], [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]], FIXME dle http://korpus.cz/dopisy.php [[Doprovodné chrakteristiky v KSK, Sběr a přepis dopisů, Dělení nářečních oblastí v Českém jazykovém atlasu (mapa)]]+ [[cnk:ksk-prepis|Principy sběru a episu dopisů]] • [[pojmy:mluveny|Korpus mluveného jazyka]] • [[pojmy:psany|Korpus psaného jazyka]] • [[cnk:pmk|PMK]] • [[cnk:bmk|BMK]]
 </WRAP> </WRAP>